Working Paper No. 645

Peer Effects and Social Networks in Education and Crime

Publicerad: July 5, 2005Antal sidor: 37Nyckelord: Centrality Measure; Peer Influence, Network Structure, Delinquency; School PerformanceJEL-koder: A14; I21; K42

Peer Effects and Social Networks in Education and Crime Antoni Calvó-Armengol, Eleonora Patacchini and Yves Zenou


This paper studies whether structural properties of friendship networks affect individual outcomes in education and crime. We first develop a model that shows that, at the Nash equilibrium, the outcome of each individual embedded in a network is proportional to her Bonacich centrality measure. This measure takes into account both direct and indirect friends of each individual but puts less weight to her distant friends. Using a very detailed dataset of adolescent friendship networks, we show that, after controlling for observable individual characteristics and unobservable network specific factors, the individual's position in a network (as measured by her Bonacich centrality) is a key determinant of her level of activity. A standard deviation increase in the Bonocich centrality increases the level of individual delinquency by 45% of one standard deviation and the pupil school performance by 34% of one standard deviation.

 

Born Globals

Fakta och önsketänkande

2018-03-26 Ferguson Henrekson Johannesson - Born Globals slutgiltig med omslag mars 2018 PUFF.jpg

Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, är för fattare till denna rapport som är utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse. Allmänintresset för born globals bygger på en förväntan om att dessa företag skulle kunna bli särskilt viktiga för jobbskapande och tillväxt. Men finns det då någon grund för en sådan förväntan, frågar sig författarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se