Working Paper No. 645

Peer Effects and Social Networks in Education and Crime

Publicerad: July 5, 2005Antal sidor: 37Nyckelord: Centrality Measure; Peer Influence, Network Structure, Delinquency; School PerformanceJEL-koder: A14; I21; K42

Peer Effects and Social Networks in Education and Crime Antoni Calvó-Armengol, Eleonora Patacchini and Yves Zenou


This paper studies whether structural properties of friendship networks affect individual outcomes in education and crime. We first develop a model that shows that, at the Nash equilibrium, the outcome of each individual embedded in a network is proportional to her Bonacich centrality measure. This measure takes into account both direct and indirect friends of each individual but puts less weight to her distant friends. Using a very detailed dataset of adolescent friendship networks, we show that, after controlling for observable individual characteristics and unobservable network specific factors, the individual's position in a network (as measured by her Bonacich centrality) is a key determinant of her level of activity. A standard deviation increase in the Bonocich centrality increases the level of individual delinquency by 45% of one standard deviation and the pupil school performance by 34% of one standard deviation.

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se