Working Paper No. 647

Domestic versus Cross-Border Acquisitions: Which Impact on the Target Firms' Performance?

Publicerad: October 24, 2005Antal sidor: 43Nyckelord: Multinational Firms; Foreign Direct Investment; Mergers and Acquisitions; Take-Overs; Firms' PerformanceJEL-koder: F23; L10; L20

Domestic versus Cross-Border Acquisitions: Which Impact on the Target Firms' Performance? Olivier Bertrand and Habib Zitouna


This paper investigates the effects of horizontal acquisitions on the performance of target firms in the 1990's. Using French manufacturing firm-level data, we examine two main indicators of performance: the profit and the productive efficieny. We distinguish domestic from cross-in-difference estimation techniques associated to a matching propensity score procedure. We find that M&A do not increase the profit of French target firms. These results suggest that firms probably redistribute efficiency gains at the upstream and/or downstream production stage. There is no evidence of an increase in market power. In addition, the consequences of domestic and cross-border M&A significantly differ. Efficiency gains are stronger for cross-border M&A. This conclusion is however true only for extra-Europan Union operations. The achievement in the European economic integrtion certainly explains the absence of difference between European and domestic acquisitions. Finally, our results cast some doubt on the frequent discrimination attitude towards foreign takeovers and the fears of their impact on firms' performance and the hos country's welfare.

 

Framtidens arbetsförmedling

Pages-from-2018-Bergström-Calmfors---Framtidens-arbetsförmedling.gif

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018): "Den största utmaningen idag i svensk ekonomi är den höga arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda, personer som saknar gymnasiekompetens, äldre och personer med funktionsnedsättningar". Ett genomgående tema i boken är att det är bättre att genomföra förändringar i små steg som går att utvärdera än att i ett slag göra totala systemförändringar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se