Working Paper No. 649

Oppositional Identities and the Labor Market

Publicerad: October 19, 2005Antal sidor: 39Nyckelord: Ethnic Minorities; Identity; Social Networks; White's Norm; Multiple EquilibriaJEL-koder: A14; J15

Oppositional Identities and the Labor Market Harminder Battu, McDonald Mwale and Yves Zenou


We develop a model in which non-white individuals are defined with respect to their social environment (family, friends, neighbors) and their attachments to their culture of origin (religion, language), and in which jobs are mainly found through social networks. We find that, depending on how strong peer pressures are, non-whites choose to adopt "oppositional" identities since some individuals may identify with the dominant culture and others may reject that culture, even if it implies adverse labor market outcomes.

 

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se