Working Paper No. 683

The European Size Distribution of Firms and Employment

Västeuropas företagsstruktur

Publicerad: 4 december 2006Antal sidor: 41Nyckelord: Business Structure; Industrial Structure; Size Distribution; Small and Medium Sized EnterprisesJEL-koder: L11; O52

The European Size Distribution of Firms and Employment Mikael Stenkula


På senare år har en diskussion om sysselsättnings- och företagsstrukturen inom EU tilltagit. Allt fler röster gör gällande att vi rör oss mot ett samhälle där betydelsen av storföretag minskar och att små- och medelstora företag kommer att spela en allt mer avgörande roll för utvecklingen i ett land eller en region. Denna rapport avser att undersöka tillgängligt statistiskt material om företagsstrukturen i EU. Det visar sig vara rätt vanskligt att dra några tvärsäkra uttalanden om företagsstrukturen baserat på det material som finns att tillgå.

Syftet med denna rapport är att undersöka och jämföra befintlig statistik om sysselsättnings- och företagsstrukturen i EU. Jämförelsen gäller både över tiden och mellan länder. Även industristrukturen och statistikens tillförlitlighet diskuteras.

Från befintlig data kan det konstateras att de flesta företag i EU är små eller medelstora och har under 250 anställda. Omkring 2/3 av de sysselsatta är anställda i dessa företag. Företag i södra Europa har generellt en högre grad av småföretag. Detta beror i främsta hand inte på att dessa länder har specialiserat sig på branscher som är lämpade för små- eller medelstora företag, utan samma mönster kan ses i de flesta branscher.

Andelen sysselsatta i småföretagen har ökat i EU, men någon större ökning kan knappast observeras i tillgänglig statistik. En mindre del av ökningen kan troligen förklaras av en minskning av sektorer karaktäriserade av storföretag, såsom tillverkningsindustrin. Även förekomsten av outsourcing torde ha spelat en roll.

De data som finns att tillgå har vissa begränsningar. Framförallt är data om småföretag och servicesektorerna samt jämförelser över tiden problematiska. Inte sällan har uppskattningar gjorts samtidigt som datainsamlingsmetoderna förändrats. De resultat som kan härledas bör endast ses som en indikation på företagsstrukturen.

Även om rapporten inte fokuserar på Sverige specifikt kan det påpekas att Sverige inte särskiljer sig nämnvärt från övriga länder. Sverige tycks dock vara något mer beroende av storföretag och inom tillverkningsindustrin är sysselsättningsandelen i storföretag betydligt högre i Sverige än i de flesta andra jämförbara västeuropeiska länder.

"The European Size Distribution of Firms and Employment", är författad av Mikael Stenkula. Vill du veta mer om studien? Kontakta Mikael Stenkula, Institutet för Näringslivsforskning, på e-postadress mikael.stenkula@ifn.se.

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se