Working Paper No. 685

Competition vs. Regulation in Mobile Telecommunications

Nya regler behövs på telemarknaden

Publicerad: 20 december 2006Antal sidor: 50Nyckelord: Network Competition, Two-way Access; Access Price Competition; Entry, Regulation; Network SubstitutabilityJEL-koder: L51; L96

Competition vs. Regulation in Mobile Telecommunications Johan Stennek och Thomas P. Tangerås


EU-kommissionens förhoppning att i framtiden kunna avskaffa regleringarna på telemarknaden är orealistisk. Post- och Telestyrelsens arbete kommer att behövas även i framtiden för att garantera låga priser på mobilsamtal. Dock borde man ägna sig åt mindre detaljstyrning. I synnerhet är det viktigt att taket för samtrafikavgifterna sätts oberoende av operatörernas kostnader.

Regleringar behövs…

Trots att kunderna idag kan välja mellan flera konkurrerande mobiloperatörer är marknaden i fortsatt behov av en offentlig reglering. Orsaken är att konkurrensen är svag. Telia måste till exempel betala en avgift för samtal som skickas till Comviq, och vice versa. Dessa samtrafikavgifter innebär att operatörerna delar på intäkterna från samtliga kunder, och därför är mindre intresserade av att stjäla varandras kunder genom sänkta priser. EU-kommissionen ser idag över de gemensamma europeiska reglerna. Även om Kommissionen hoppas kunna avskaffa reglerna när konkurrensen väl etablerats, lutar man idag mot att behålla dem. Men man är osäker just om mobilmarknaden. Vår forskning visar att Kommissionens förhoppning är orealistisk och att mobilmarknaden behöver regleras även på sikt. Med fler nätverk skickas en större andel av samtalen vidare mellan nätverken och påförs en samtrafikavgift – operatörernas upplevda samtalskostnader ökar. Ökade kostnader ökar priserna och undanröjer den prispress som uppstår tack vare konkurrensen. En offentlig reglering av samtrafikavgifterna behövs även när det finns flera konkurrenter. Den köparmakt som operatörerna själva utövar när de förhandlar om samtrafikavgifterna är viktig, men betyder bara att samtalspriserna inte överstiger det pris en monopolist skulle ha satt.

…men kan förenklas…

Det finns dock allvarliga problem med dagens komplicerade detaljstyrning. Vår forskning visar att reglerna kan förenklas betydligt. Post- och Telestyrelsens (PTS) tak på samtrafikavgifterna kan sättas oberoende av operatörernas kostnader. Förutsättningen är att det blir enklare för kunderna att byta operatör. Då blir det frestande för operatörerna att stjäla varandras kunder. För att motverka konkurrensen måste operatörerna komma överens om mycket höga samtrafikavgifter. Även ett väl tilltaget tak undanröjer denna möjlighet. Det krävs även att nya regler införs. Bland annat måste operatörerna tvingas sätta samma priser på samtal till konkurrenternas nätverk som på samtal inom det egna nätverket. Detta är en mild form av kontroll av samtalspriserna och ingår inte bland de regler som övervägs idag.

…till nytta för alla

Det finns flera vinster av att frikoppla avgiftstaket från operatörernas kostnader. PTS behov av information minskar. Det leder även till mindre arbete för operatörerna själva och förmodligen till färre överklaganden av PTS beslut. Och när beslut ändå överklagas blir domstolsprocesserna enklare. Frikopplingen av avgiftstaket från operatörernas kostnader förstärker även operatörernas intresse av att hålla sina kostnader på en låg nivå.

Studien "Competition vs Regulation in Mobile Telecommunications", WP nr 685, är författad av Johan Stennek och Thomas Tangerås, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Thomas på e-post: thomas.tangeras@ifn.se.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se