Working Paper No. 690

The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?

Specialisering nödvändig när uppfinningar kommersialiseras

Publicerad: 4 januari 2007, reviderat augusti 2008Antal sidor: 31Nyckelord: Entrepreneur; Inventor; Innovations; CommercializationJEL-koder: M13; O31; O32

The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right? Pontus Braunerhjelm och Roger Svensson


Vilken roll bör uppfinnaren ha då uppfinningar lanseras? I en ny studie visar vi att kommersialiseringen blir mer framgångsrik om en entreprenör har ansvaret än om uppfinnaren själv är ansvarig. Förklaringen är att det krävs olika typer av kompetens och resurser för att uppfinna och kommersialisera. Det är dock viktigt att uppfinnaren är involverad som konsult eller anställd under kommersialiseringen, eftersom produkten ofta behöver anpassas tekniskt till marknadens behov.

Schumpeter, som anses vara entreprenörteorins fader, hävdade att de tre stadierna uppfinning, innovation och imitation var helt separata och utfördes av olika aktörer. Medan uppfinnaren tog fram uppfinningen, så var det entreprenören som lanserade den nya produkten på marknaden. I en ny empirisk studie visar vi att kommersialiseringen blir mer framgångsrik om patentet säljs, licensieras eller om uppfinnaren är anställd av en entreprenör, jämfört med alternativet att uppfinnaren kommersialiserar patentet i sitt egna – antingen redan existerande eller nya – företag. Detta beror på att det krävs en viss typ av kompetens för att uppfinna en ny produkt, medan en lyckosam marknadsintroduktion ställer krav på andra kompetenser och resurser. Här bekräftas sålunda Schumpeters teser.

Ett annat viktigt resultat är att kommersialiseringen dock blir mer lyckosam om uppfinnaren har en aktiv roll som konsult eller anställd. Uppfinnaren har nämligen ofta den tekniska kunskap som krävs för att anpassa produkten till marknadens behov. Entreprenören riskerar dessutom inte att uppfinnaren tar fram efterföljande konkurrerande uppfinningar. Detta tog Schumpeter inte hänsyn till i sin analys.

En rekommendation till uppfinnare som själva är ägare till sina patent är därför att sälja eller licensiera patentet till ett företag med erfarenhet av innovationer. Företaget bör å sin sida försäkra sig om att uppfinnaren är med under kommersialiseringen.

Varför låter inte alla uppfinnare entreprenörer sköta kommersialiseringen om detta alternativ är mer framgångsrikt? Tidigare studier har visat att uppfinnare och de minsta företagen ofta är överoptimistiska om sin egen kapacitet och sina uppfinningar. Uppfinnarna har dessutom ett informationsövertag jämfört med potentiella tillverkande företag och entreprenörer. Detta leder till höga sök- och kontraktskostnader och att för få patent säljs och licensieras.

Vi använder en unik databas över svenska patent beviljade till uppfinnare och småföretag. Svarsfrekvensen är hela 80 %. I databasen kan man observera om, när och hur patenten kommersialiseras, vinstutfall vid kommersialiseringen och vilka strategier som ägarna har valt.

Working paper No. 690 ”The Inventor’s Role: Was Schumpeter Right?” är författat av Pontus Braunerhjelm, KTH, och Roger Svensson, Institutet för Näringslivsforskning. Kontakta Roger Svensson, på e-post roger.svensson@ifn.se , om du vill veta mera om studien.

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se