Working Paper No. 711

The Political Opinions of Swedish Social Scientists

Svenska samhällsvetares politiska uppfattningar kartlagda

Publicerad: 8 augusti 2007Antal sidor: 45Nyckelord: Academics; Social Scientists; Policy Views; Political Opinions; Party SympathiesJEL-koder: A11; A13; A14

The Political Opinions of Swedish Social Scientists Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Charlotta Stern


En stor enkätundersökning visar på stora politiska åsiktsskillnader bland svenska samhällsvetare i sju akademiska ämnen. De mest vänsterorienterade samhällsvetarna återfinns inom sociologi och de mest högerorienterade inom företagsekonomi. Den borgerliga alliansen är något mer populär bland samhällsvetarna än bland väljarna i allmänhet. Detta står i skarp kontrast till USA där sympatier för det demokratiska partiet fullständigt dominerar bland samhällsvetarna.

Samhällsvetare vid svenska universitet och högskolor har ett betydande politiskt inflytande genom sitt deltagande i offentliga utredningar och debatter, men också indirekt genom att förmedla idéer till sina studenter. Skillnader i politiska uppfattningar är naturliga i en öppen och tolerant akademisk miljö. Likheter behöver å andra sidan inte innebära något problem eftersom säkra politiska slutsatser ligger närmare till hands om det råder konsensus kring forskningsresultaten.

Studien bygger på en enkätundersökning där 1 500 samhällsvetare vid 25 svenska lärosäten har svarat på frågor om sina politiska uppfattningar. Partisympatierna skiljer sig relativt mycket åt mellan olika akademiska ämnen. Om vi på traditionellt vis delar in partierna i två block går det bland sociologerna fem vänstersympatisörer på varje högersympatisör. Flest sympatisörer bland sociologerna har Vänsterpartiet. Hos genusvetarna är Feministiskt initiativ överlägset mest populärt och vänsterblocket är populärare än högerblocket. Företagsekonomer, nationalekonomer och jurister är mer högerorienterade med Folkpartiet som största parti. Bland företagsekonomerna går det tre högersympatisörer på varje vänstersympatisör. Samhällsvetare inom statsvetenskap och ekonomisk historia hamnar närmare mitten politiskt. Socialdemokraterna är största parti endast bland statsvetarna.

Sammantaget är den borgerliga alliansen något mer populär bland de studerade samhällsvetarna än bland väljarna i allmänhet. Även om höger och vänster inte är direkt jämförbara begrepp mellan olika länder, är kontrasten skarp jämfört med USA där sympatier för demokraterna fullständigt dominerar bland samhällsvetarna. Skillnaderna mellan forskare i olika ämnen är också betydligt mindre i Sverige än i USA.

IFN Working Paper nr 711, "The Political Opinions of Swedish Social Scientists", är författat av Niclas Berggren, Ratio, Henrik Jordahl, Institutet för Näringslivsforskning och Charlotta Stern, SOFI.

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Jordahl via e-post på henrik.jordahl@ifn.se.


Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se