Working Paper No. 714

Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution

Den teknologiproducerande sektorn viktigare under IKT-revolutionen än under elektrifieringen

Publicerad: 17 augusti 2007Antal sidor: 46Nyckelord: Electrification; ICT Revolution; Productivity Growth; Technological ChangeJEL-koder: N64; O33; O47

Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution Harald EdquistPå lång sikt betyder produktivitetstillväxten i en ekonomi nästan allt för den ekonomiska utvecklingen. En viktig källa till produktivitetstillväxt är ny teknik. Även om ny teknik utvecklas dagligen finns det sedan den industriella revolutionen endast ett fåtal större teknologiska genombrott. Två av dessa är elektrifieringen som inleddes i slutet av 1800-talet och de senaste decenniernas revolution inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). I denna uppsats visas att produktivitetstillväxten efter elektrifieringen och IKT-revolutionen skiljer sig åt. Till skillnad från förhållandena under elektrifieringen så har de branscher som producerar den nya teknologin bidragit avsevärt mer till produktivitetstillväxten under IKT-revolutionen.

Uppsatsen baseras på branschdata och en indelning av teknologiproducerande, teknologiintensiva och mindre teknologiintensiva branscher har gjorts. Därefter har respektive grupps bidrag till den totala produktivitetstillväxten i tillverkningsindustrin beräknats. Resultaten visar att bidraget till produktivitetstillväxten från den teknologiproducerande sektorn i relativa termer var 17 gånger större under IKT-revolutionen jämfört med elektrifieringen. Samtidigt var den IKT-producerande sektorn endast 3 gånger så stor. Denna skillnad mellan de två teknologiska genombrotten tyder på att den teknologiska utvecklingen under IKT-revolutionen har varit snabbare.

Uppsatsen visar också att det relativa bidraget till produktivitetstillväxten inte var större för branscher som definieras som teknologiintensiva jämfört med mindre teknologiintensiva branscher. En möjlig förklaring är att för att ny teknologi ska ha någon effekt på produktivitetstillväxten krävs kompletterande uppfinningar. Tidigare studier visar att kompletterande uppfinningar ofta är sektorsspecifika och uppstår vid olika tidpunkter, vilket skulle kunna förklara varför teknologiintensiva branscher inte i genomsnitt bidrog mer till produktivitetstillväxten jämfört med mindre teknologiintensiva branscher.

IFN Working Paper nr 714, "Parallel Development? Productivity Growth Following Electrification and the ICT Revolution" är författat av Harald Edquist.

Vill du veta mer? Kontakta Harald Edquist via e-post på Harald.Edquist@sns.se
Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se