Working Paper No. 715

Inequality and Trust

Vem kan man lita på?

Publicerad: 21 augusti 2007Antal sidor: 21Nyckelord: Trust; Inequality; Social Capital; Social Ties; NetworksJEL-koder: C23; D31; Z13

Inequality and Trust Henrik Jordahl


I samhällen med stora inkomstskillnader är tilliten mellan människor lägre än i samhällen med mer jämlika inkomster. Detta samband framträder både i enkätsvar och i ekonomiska experiment. Vad sambandet beror på är inte helt klarlagt. Flera olika förklaringar har föreslagits och var och en av dem har något som talar för sig. En genomgång av den empiriska forskningslitteraturen visar dock att förklaringar som bygger på nätverk och sociala band mellan människor överlag verkar vara mest troliga.

Det är förmodligen ingen slump att människor i Sverige litar mer på varandra än vad människor i Brasilien gör. Jämförelser mellan länder och regioner visar att tilliten är högre ju mindre människornas inkomster skiljer sig åt. En jämförelse av svenska län visar dessutom att stora inkomstskillnader mellan låg- och medelinkomsttagare tycks vara extra skadliga för människors tillit.

I forskningslitteraturen finns flera förslag på sociala mekanismer som skulle kunna förklara det negativa sambandet mellan inkomstskillnader och tillit. Förslagen kan delas in i fyra grupper: sociala band (eller nätverk), slutsatser om sociala relationer (att se ojämlika inkomster som ett tecken på oärligt beteende), ekonomiska konflikter och värdering av tid. Sociala band är den mekanism som bäst stämmer överens med de empiriska studierna på området. Det empiriska stödet för de andra tre mekanismerna är svagare.

Sociala band har till följd att en människa i allmänhet är mer benägen att lita på någon som liknar henne själv, till exempel en person med liknande inkomst. Anledningen till detta är att människor som liknar varandra ofta är socialt sammankopplade i mer eller mindre lösa nätverk. Gemensamma bekanta och sannolikheten att stöta på varandra igen gör det mer riskabelt att vara oärlig – vilket alltså gör det lättare att lita på människor som liknar en själv.

IFN Working Paper nr. 715, "Inequality and Trust", är författat av Henrik Jordahl.

Vill du veta mer? Kontakta Henrik Jordahl via e-post på henrik.jordahl@ifn.se.

 

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se