Working Paper No. 723

FDI and Job Creation in China

Kan utländska företag lösa Kinas sysselsättningsproblem?

Publicerad: 24 oktober 2007Antal sidor: 30Nyckelord: China; Employment; Foreign Direct Investment; Job CreationJEL-koder: J21; J23; F23

FDI and Job Creation in China Sune Karlsson, Nannan Lundin, Fredrik Sjöholm och Ping He


Att skapa produktiv sysselsättning är en av tredje världens allra största utmaningar. Kina är inget undantag. Utländska företag kan tänkas påverka sysselsättningen i Kina men det är oklart exakt hur. Den positiva effekten av dessa företags tillgång till utländska marknader och ny teknologi ska vägas mot den negativa effekten av ökad konkurrens för inhemska företag. Vi finner i denna studie att de utländska företagen i Kina har skapat en betydande mängd arbetstillfällen inom dessa företag men troligtvis även i inhemskt ägda företag.

Utländska direktinvesteringar i Kina är betydande. Det är troligt att dessa investeringar har påverkat sysselsättningen i Kina men det är oklart exakt hur. Utländska multinationella företag är effektiva med god tillgång till internationella marknader vilket talar för ökad sysselsättning. Men sysselsättning i inhemskt ägda företag kan påverkas både negativt av ökad konkurrens och positivt av exempelvis användandet av inhemska underleverantörer.

I denna studie undersöks hur etablering av utländska företag påverkar sysselsättningen i Kinas tillverkningsindustri mellan 1998 och 2004. Undersökningen baseras på ett unikt datamaterial över alla stora och medelstora kinesiska företag och ett stort urval av kinesiska småföretag. Vi undersöker hur sysselsättningen har utvecklats inom utländska företag i Kina och relaterar detta till utvecklingen i andra typer av kinesiska företag. Vidare undersöker vi hur sysselsättningen i inhemskt ägda företag påverkas när utländska företag etablerar sig i samma sektor eller i samma region.

Vår studie visar att utländska företag skapar betydande sysselsättning i Kina. Befintliga utländska och inhemska privata företag har ökat antalet anställda med över 20 procent under de senaste åren medan sysselsättningen föll med 17 procent i statsägda företag. Analysen visar att den relativt gynnsamma sysselsättningsutvecklingen i utländska företag beror på att dessa företag är relativt effektiva och framförallt på att de har god tillgång till utländska marknader. Utländska företag har också en relativt hög överlevnadsgrad vilket återigen har en gynnsam påverkan på sysselsättningen i Kina.

Effekten av utländska företag på sysselsättningen i inhemska företag är mindre tydlig. De flesta skattningar tyder på att utländska företag har en positiv påverkan. Effekten tycks vara störst inom ganska snävt avgränsade industrier. Vår tolkning är att den positiva effekten på inhemska företag kan bero på att dessa gynnas av kunskapsöverföring och läroeffekter från utländska företag.

Sammantaget visar studien på en stor och positiv effekt av utländska företag på sysselsättningen i Kinas tillverkningsindustri. Detta har kommit till stånd genom en direkt effekt där utländska företag har anställt allt fler kineser och måhända även genom en indirekt effekt där inhemska företag gynnats av utländsk närvaro.

IFN WP No. 723 ”FDI and Job Creation in China”, är författat av Sune Karlsson vid Örebro Universitet, Nannan Lundin och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning, samt He Ping vid Kinesiska Statistikbyrån. Vill du veta mer? Kontakta Fredrik Sjöholm på e-post fredrik.sjoholm@ifn.se.

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se