Working Paper No. 724

János Kornai’s Contributions to Economic Analysis

János Kornais bidrag till ekonomisk analys

Publicerad: 3 december 2007Antal sidor: 9Nyckelord: Socialism; Soft Budget Constraints; Shortage Economy; Economic CentralizationJEL-koder: B31; B24; L10; P20

János Kornai’s Contributions to Economic Analysis Assar Lindbeck


Publiceringen av János Kornais memoarer, By Force of Thought, skapar ett utmärkt tillfälle att påminna om Kornais stora bidrag till ekonomisk forskning och samhällsvetenskaplig forskning i allmänhet. Kornai har i regel ägnat sig åt stora, systemorienterade frågor, och han har i regel blivit mer inspirerad av egna direkta observationer från verkligheten än av andra forskares arbeten. Denna uppsats betonar att Kornais två mest uppmärksammade karakteriseringar av verklighetens socialistiska ekonomier – att det är ”flaskhals-ekonomier” och att företagen har ”mjuka budgetrestriktioner” – är starkt analytiskt relaterade. Kornai har också i sina senaste arbeten betraktat de centraliserade politiska systemen under kommunisttiden som huvudförklaring till att också de ekonomiska systemen i dessa länder var starkt centraliserade.

Kornais första bok, Overcentralization in Economic Systems (1959), klarlade de stora effektivitetsproblemen i den ungerska ekonomin. Dessa insikter tycks ha inspirerat honom att, tillsammans med matematikern Tamás Liptak (1965), utveckla teoretiska planeringsmodeller för att förbättra den ekonomiska planeringens effektivitet – s. k. "två-nivå-planering", där det förutsattes ske ett omfattande utbyte av information mellan centrala och lägre hierarkier. Men småningom kom Kornai till slutsatsen att de grundläggande problemen i de centralstyrda ekonomierna låg djupare. Den tanken utvecklade han i sitt viktigaste verk, monografin Economics of Shortage (1980).

Även om Kornais viktigaste arbeten gäller vad han kallat den "klassiska" socialistiska modellen har han också bidragit med analys om övergången till ett nytt ekonomiskt system sedan omkring 1990 i de före detta socialistiska länder. Även om Kornai betraktar privatisering som "den främsta uppgiften" vid en sådan övergång har han varnat för abrupta privatiseringar av statsföretagen. I stället har han förordat "gradualism" med sikte på att underlätta och uppmuntra nyetablering av inhemska privata företag, under hypotesen att dessa företag successivt skulle konkurrera ut de statliga företagen. Syftet skulle vara att uppnå vad han kallat en "organisk" utveckling mot privat företagsamhet.

Både hans analys av de numera utdöda socialistiska ekonomierna i Sovjet och Östeuropa och de senare försöken att övergå till kapitaliska marknadsekonomier har större djup än andra studier av dessa frågor. Memoarerna ger en god inblick i Kornais bidrag till vår förståelse av varför de socialistiska ekonomierna misslyckades så grovt, särskilt allt eftersom tiden gick.

IFN Working Paper nr 724, "János Kornai’s Contributions to Economic Analysis", är författat av Assar Lindbeck. Vill du veta mer? Kontakta författaren via e-post assar@iies.su.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se