Working Paper No. 733

Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence

De snabbväxande företagens betydelse för sysselsättningstillväxten

Publicerad: 8 februari 2008, reviderad 12 oktober och 8 december 2008 samt 22 januari 2009Antal sidor: 28Nyckelord: Entrepreneurship; Firm Growth; Flyers; Gazelles; High-growth Firms; Job Creation; Rapidly Growing FirmsJEL-koder: D21; L25; M13; O10; O40

Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence Magnus Henrekson och Dan Johansson


Jobbskapande och sysselsättningstillväxt har stått i centrum i den ekonomisk-politiska diskussionen i OECD-länderna sedan 1970-talets oljekriser och den ökade arbetslöshet som följde i spåret av dessa. I denna uppsats går vi igenom de empiriska beläggen för att en liten grupp snabbväxande företag – så kallade gaseller – har en avgörande betydelse för sysselsättningsökningen. Den empiriska litteraturen ger stöd för denna hypotes: ett fåtal snabbväxande företag skapar huvuddelen av alla nya jobb netto, gasellerna är i regel unga och kommer ofta från tjänstesektorn.

En uppmärksammad hypotes i forskningslitteraturen går ut på att ett fåtal snabbväxande företag, s.k. gaseller, står för den övervägande delen av jobbskapandet netto, medan den övervägande delen av företag antingen växer mycket litet, inte alls eller minskar sin sysselsättning. I denna uppsats görs en omfattande genomgång av litteraturen i syfte att undersöka det empiriska stödet för gasellhypotesen.

Genomgången visar att det finns stora skillnader mellan studierna vad gäller definitionen av gasellföretag, använda tillväxtmått och vilka branscher, företagstyper, perioder och länder som studeras. Ofta är detta en nackdel därför att jämförbarheten minskar, men i detta fall visar det sig snarare vara en fördel, eftersom ett robust mönster ändå framträder. Oberoende av definitioner, metoder, tidsperioder etc. framkommer att: 

  1. Ett fåtal snabbväxande företag skapar huvuddelen av alla nya jobb netto. Samtliga studier finner att gasellerna skapar en stor andel eller t.o.m. mer än 100 procent av de nya jobben netto (i fallet där sysselsättningen minskar i gruppen övriga företag).
  2. Gaseller förekommer i alla storleksklasser; små företag är överrepresenterade, men stora gasellföretag väger tungt absolut sett. 
  3. Samtliga studier som har med data över företagens ålder finner att gasellerna tenderar att vara unga företag. 
  4. Små och yngre gaseller växer i större utsträckning organiskt jämfört med större och äldre gaseller som oftare växer via förvärv och fusioner. 
  5. Det finns inga belägg för den ofta framförda tanken att gaseller är överrepresenterade bland högteknologiska företag. Gaseller förekommer i alla branscher, men de är överrepresenterade i tjänstesektorn.

Sammanfattningsvis visar således forskningsgenomgången att ett mindre antal snabbväxande företag är särskilt viktiga för jobbskapandet netto och det står också klart att dessa företag tenderar att vara unga.

IFN Working Paper nr 733, "Gazelles as Job Creators – A Survey and Interpretation of the Evidence" är författat av Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, och Dan Johansson, Ratio. Kontakta Magnus Henrekson, magnus.henrekson@ifn.se, om du vill ha ytterligare information.
 

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se