Working Paper No. 736

Will Privatization Reduce Costs?

När är privat drift billigare än offentlig?

Publicerad: 17 mars 2008Antal sidor: 33Nyckelord: Privatization; Public Sector Contracting, Incomplete Contracts; Contracting OutJEL-koder: H11; H40; L32; L33

Will Privatization Reduce Costs? Erik Lindqvist


En ständigt aktuell fråga i den politiska debatten är vilka offentligfinansierade tjänster som lämpar sig för privat produktion. Denna debatt tenderar att fokusera på hur privat och offentlig drift skiljer sig åt beträffande pris och kvalitet. I den här teoretiska uppsatsen analyseras under vilka villkor privat drift kan spara kostnader och leda till ökad kvalitet, och när det istället kan få negativa konsekvenser. Den viktigaste slutsatsen är att privat drift är billigare vid låg kvalitet, men kan vara dyrare vid hög kvalitet.

Utgångspunkten för den teoretiska modellen är att offentligt producerade tjänster utförs av anställda med fast lön som inte beror på ekonomiska utfall. Det innebär att de offentliganställda har svaga ekonomiska incitament att minska kostnader och att arbeta effektivt. Samtidigt finns det en fördel med offentlig drift: eftersom de ekonomiska incitamenten är svaga kommer personalen att fördela sina ansträngningar på ett sätt som är i enlighet med politikernas prioriteringar.

Privata producenter har starkare incitament att effektivisera verksamheten, eftersom de kompenseras för utfört arbete och själva står för verksamhetens kostnader. Problemet med privat produktion är att incitamenten att kapa kostnader kan vara så starka att producenterna frestas att skära ner på verksamhetens kvalitet. För att uppväga de starka incitamenten att minska kostnader måste ägarna till ett privat företag belönas när de satsar på kvalitet.

I de fall det inte är möjligt att skriva ett kontrakt som belönar den privata producenten efter kvalitet innebär privatisering att kvaliteten sjunker. Om det i stället är lätt att specificera kvaliteten i ett kontrakt kan privat drift ge en högre kvalitet än offentlig drift.

Även om det går att knyta belöningar till kvalitet är det möjligt att den uppmätta kvaliteten (som bestämmer belöningens storlek) influeras av faktorer som ligger bortom producentens kontroll. Detta innebär i sin tur att den privata producenten utsätts för mer ekonomisk risk ju större del av kompensationen som beror på uppmätt kvalitet. I de fall kvalitet är svårt att mäta kan privat drift därför vara dyrare än offentlig drift vid hög kvalitet. Privat drift är dock alltid billigare vid låg kvalitet.

Modellens resultat stämmer med tidigare empirisk forskning om privatisering vilken visat på stora kostnadsbesparingar för ”enklare” tjänster, som sophämtning och städning. Däremot är det betydligt mer osäkert om privatisering sparar kostnader för sjukhusvård och andra mer komplexa verksamheter, där det är rimligt att anta att det är svårt att mäta kvalitet

IFN Working Paper nr 736, "Will Privatization Save Costs?", är författat av Erik Lindqvist. Kontakt: erik.lindqvist@ifn.se.


Erik Lindqvist

Kontakt

Mobil: 073 150 4011
erik.lindqvist@sofi.s...

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se