Working Paper No. 744

Privatization, Investment and Ownership Efficiency

Hur påverkas lönsamheten vid privatiseringar?

Publicerad: 10 april 2008Antal sidor: 25Nyckelord: Privatization; Asset Ownership; Restructuring; OligopolyJEL-koder: D44; L13; L33; L40; P31
Publicerad version

Privatization, Investment and Ownership Efficiency Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson


En privatiserande statlig ägare har incitament att överinvestera i lönsamhetsförbättringar för att strategiskt påverka försäljningspriset. Detta kan förklara varför empiriska studier visat att lönsamhetsförbättringar i privatiserade företag sker redan innan företaget byter ägare.

Den empiriska forskningen kring privatiseringar visar att privatägda företag är mer lönsamma än jämförbara statligt ägda företag. Samtidigt finns resultat som tyder på att hela lönsamhetsförbättringen i de privatiserade företagen sker redan före privatiseringen. En slutsats som dragits av dessa resultat är att ägarbytet i sig – från statligt till privat – inte kan förklara den förbättrade lönsamheten om staten omstrukturerar företag och förbättrar deras lönsamhet före privatiseringen. I denna uppsats presenterar vi en teoretisk modell som kan förklara dessa vid första anblicken motstridiga fakta, och där ägarbytet från statligt till privat är avgörande för lönsamhetsförbättringen.

Utgångspunkten i studien är att när staten väl bestämt sig för att privatisera kommer dess målfunktion att förändras: staten får nu en direkt försäljningsintäkt istället för ett framtida flöde av nytta från kontrollen över företaget. När staten behåller kontrollen över företaget kommer man typiskt sett att värna om de anställda då detta ger politiskt stöd. När man bestämt sig för att sälja minskar denna koppling. I analysen visar vi att detta innebär att staten redan innan privatiseringen kommer att öka lönsamheten i företaget. Det ska noteras att denna lönsamhetsökning endast sker då staten bestämt sig för att sälja och därmed kommer statliga företag som inte säljs att vara mindre lönsamma.

I analysen visar vi även att en privatiserande statlig ägare har incitament att överinvestera i lönsamhetsförbättringar från köparens perspektiv. Detta följer av att försäljningspriset för det privatiserade företaget beror av skillnaden mellan köparens och den konkurrerande icke-köparens vinst. Genom att öka lönsamheten före privatiseringen ökar försäljningspriset, inte bara genom att värdet för köparen ökar men också genom att icke-köparens vinst minskar då denne kommer att möta en starkare rival.

IFN Working Paper nr 744, "Privatizations, Restruction and Ownership Efficency", är författat av Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck, och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck via e-post på PJN@ifn.se eller Lars Persson via e-post på lars.persson@ifn.se.

 

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se