Working Paper No. 747

Open Versus Closed Platforms

Intensifierad konkurrens kan leda till stängda plattformar

Publicerad: 23 april 2008, reviderad 28 augusti 2008Antal sidor: 17Nyckelord: Platforms; Software; Two-sided MarketsJEL-koder: D40; D42; D43; L10; L12; L13; L14

Open Versus Closed Platforms Joacim Tåg


Denna studie undersöker varför en del mjukvaruplattformar är öppna och en del stängda. Det är möjligt att utveckla program och tjänster för en öppen plattform medan det inte är det för en stängd plattform. Studien pekar på att konkurrensen mellan öppna plattformar är mer intensiv än mellan stängda plattformar. Detta kan leda till att företag stänger sina plattformar trots att de skulle vara mer värda för konsumenterna ifall de vore öppna.

I dagens samhälle är vi omringade av mjukvaruplattformar: de finns i våra datorer, mobiltelefoner samt spelkonsoler. En del av dessa mjukvaruplattformar tillåter att andra företag utvecklar program, spel och tjänster för plattformen. Andra gör det inte. Ett aktuellt exempel är Apples iPhone, som lanserades som en stängd mobiltelefon. Det är inte möjligt att utveckla och installera program på telefonen, vilket är möjligt med öppna mobiltelefoner från Ericsson och Nokia, som Ericssons P1i eller Nokias N95.

Den nationalekonomiska litteraturen har lanserat flera orsaker till varför en del företag väljer att tillåta utveckling av tjänster och produkter för deras produkt medan andra företag inte tillåter det. Ingen av dessa har dock lyft fram vikten av att se en öppen plattform som en tvåsidig plattform. En öppen plattform kopplar samman konsumenter med de företag som utvecklar program och tjänster för plattformen. Ägaren av plattformen har möjlighet att ta betalt av både konsumenten och av övriga företag för att de skall få utveckla program och tjänster för plattformen. En stängd plattform fungerar som en vanlig ensidig produkt, där alla tjänster och program erbjuds av ägaren till plattformen.

Denna forskningsrapport bygger på detta synsätt och visar att konkurrensen mellan öppna plattformar ofta är mer intensiv än mellan stängda plattformar. En öppen plattform har starka incitament att locka till sig fler konsumenter, eftersom detta gör plattformen mer attraktiv för program och tjänsteutvecklare. Detta kan leda till att företag väljer att erbjuda endast stängda plattformar, trots att öppna plattformar skulle vara mer värda för konsumenterna. Ett exempel kan vara mjukvara som används av företag för resurshantering. SAP har länge erbjudit en stängd plattform som har konkurrerat med Oracles öppna plattform (som tillät moduler från JD Edwards, Peoplesoft och Siebel). Under de senaste åren har Oracle dock stängt sin plattform, så nu konkurrerar företagen med stängda plattformar.

Studien visar också att det kan vara mycket svårt att upprätthålla en stängd plattform. Konkurrens mellan plattformar kan i många fall att leda till att öppna plattformar utvecklas trots att stängda plattformar skulle generera större vinster för ägarna (en ”fångens dilemma”-situation uppkommer). Som exempel kan återigen nämnas mobiltelefoner. Trots att Apple gick ut med en stängd plattform har de nu lovat att framtida versioner av iPhone kommer att tillåta utveckling och installation av program som inte är från Apple.

IFN Working Paper nr 747, "Open Versus Closed Platforms", är författat av Joacim Tåg (Svenska Handelshögskolan, Finnish Doctoral Programme in Economics, Helsinki Center for Economic Research och IFN). Vill du veta mer? Kontakta författaren via e-post på joacim.tag@hanken.fi.


Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se