Working Paper No. 748

Efficiency and the Provision of Open Platforms

Två fördelar med policyn som stöder öppna plattformar

Publicerad: 28 april 2008Antal sidor: 16Nyckelord: Platforms; Two-sided Markets; Open versus ClosedJEL-koder: D40; L10

Efficiency and the Provision of Open Platforms Joacim Tåg


Denna studie diskuterar två fördelar med policyn som stöder öppna plattformar. En öppen plattform karakteriseras av att det är möjligt för utomstående företag att utveckla produkter, program och tjänster för plattformen. Detta är inte möjligt om plattformen är stängd. Studien visar att plattformar ofta har för svaga incitament att tillhandahålla öppna plattformar jämfört med vad som vore bäst för samhället. Detta beror på att alla fördelar med öppna plattformar inte kan tas tillvara av ägaren till plattformen, samt på att öppna plattformar leder till intensivare konkurrens om konsumenterna.

Erbjuder privata företag öppna plattformer när det vore bäst för samhället? Denna fråga har flera gånger varit aktuell hos konkurrensmyndigheter runt om i värden. Redan 1955 behandlades i USA ett fall gällande en produkt från ett utomstående företag som sattes fast på AT&T:s telefoner. Produkten förbjöds först, men beslutet ändrades senare. Ett annat exempel från USA är ett beslut gällande reparationskontrakt för Kodaks produkter. Kodak hade förbjudit att andra än de själva sålde reparationskontrakt, vilket ansågs olagligt av domstolen.

Den nationalekonomiska litteraturen har diskuterat flera orsaker till varför en del företag väljer att stänga ut andra företag från att sälja produkter och tjänster relaterade till dess produkt. Ingen av dessa har dock lyft fram vikten av att se en öppen plattform som en tvåsidig plattform. En öppen plattform kopplar samman konsumenter med de företag som utvecklar produkter, program och tjänster för plattformen. Ägaren av plattformen har möjlighet att ta betalt av både konsumenten och av övriga företag för att de skall få utveckla för plattformen. En stängd plattform fungerar som en vanlig ensidig produkt, där alla tjänster och program erbjuds av ägaren till plattformen.

Denna forskningsrapport bygger på detta synsätt och visar att en privat plattformsleverantör som maximerar sin vinst inte kan ta till vara på alla fördelar med en öppen plattform. Således är incitamenten att öppna plattformen för svaga jämfört med vad som vore bäst för samhället. Vidare pekar studien på att företag som konkurrerar med varandra ofta föredrar stängda plattformar, trots att samhället vore i en bättre situation om de öppnade sina plattformar. Orsaken till att de önskar hålla sina plattformer stängda är att konkurrensen om konsumenter då försvagas.

Policyslutsatsen i denna rapport är således att utveckling av öppna plattformar borde uppmuntras.

IFN Working Paper nr 748, "Efficiency and the Provision of Open Platforms", är författat av Joacim Tåg (Svenska Handelshögskolan, Finnish Doctoral Programme in Economics, Helsinki Center for Economic Research och IFN). Vill du veta mer? Kontakta författaren via e-post på joacim.tag@hanken.fi.

 

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se