Working Paper No. 752

Endogenous Job Destruction and Job Matching in Cities

Endogen jobbförstörelse och matchning av jobb i städer

Publicerad: 19 juni 2008Antal sidor: 44Nyckelord: Job Search; Commuting Costs; Wage Distribution; Urban Land UseJEL-koder: D83; J41; J64; R14

Endogenous Job Destruction and Job Matching in Cities Yves Zenou


Vi presenterar en rumslig sök-matchningsteori där både skapandet och förstörelsen av jobb är endogena, dvs bestämda inom modellen. Anställda är ex ante identiska, men inte ex post då deras jobb kan utsättas för en teknologisk chock vilken minskar deras produktivitet. De bor i en stad och pendling till jobbet medför kostnader i form av tid och pengar. Således är anställda med högre löner villiga att bo närmare jobben för att spara in på pendlingens tidskostnader. Vi visar att anställda med högre produktivitet och löner bosätter sig närmare jobben, har lägre pendlingskostnader och högre boendekostnader. Vi visar även att högre pendlingskostnader och högre arbetslöshetsersättning leder till att fler jobb förstörs.

En vanlig observation är att arbetslösheten varierar både inom och mellan regioner och städer. Det finns också tydliga geografiska skillnader i inkomster. I USA är till exempel medianinkomsten hos invånarna i de centrala delarna av staden 40 procent lägre än den hos förortsbefolkningen. Det finns också mycket som tyder på att arbetsmarknaden karaktäriseras av stora flöden, t ex i form av hög jobb- och personalomsättning. Syftet med denna studie är att utveckla en sök-matchningsmodell med endogent jobbskapande och jobbförstörelse samt en uttrycklig marknad för mark.

Vi antar att teknologiska chocker försämrar kvalitén på matchningen och produktiviteten. Nyligen skapade jobb är de mest produktiva och ett jobb försvinner endast om dess produktivitet faller under en viss kritisk nivå. Anställda bor och arbetar i olika delar av city och pendlar således till området där jobben finns. Hänsyn tas till pendlingskostnader både i form av tid och pengar. Anställda med högst löner (produktivitet) värderar tiden mest och är därför bosatta närmast sysselsättningsområdet. De arbetslösa har den lägsta värderingen av tid och bor i utkanten av city. Skillnader i värderingen av tid är inte relaterade till strukturella arbetskaraktäristika (såsom utbildning, ålder eller familjesammansättning), utan till produktivitetsnivån som endast är sammankopplad till arbetet som den anställde är slumpmässigt matchad med. Varje förändring av produktiviteten leder till omedelbar förändring i lönen, värderingen av tid och följaktligen även i individens boendelokalisering. Denna mekanism skapar förhållandet mellan produktivitet och lokalisering, vilket är centralt i analysen.

Vi visar att anställda med högre produktivitet och löner bosätter sig närmare jobben, har lägre pendlingskostnader och högre boendekostnader. Vi visar även att högre pendlingskostnader och högre arbetslöshetsersättning leder till mer jobbförstörelse.

IFN Working Paper nr 752, “Endogenous Job Destruction and Job Matching in Cities”, är författat av Yves Zenou (Stockholms universitet och IFN). Vill du veta mer? Kontakta Yves Zenou via e-post på yves.zenou@ifn.se.

 

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se