Working Paper No. 759

Renewal of Patents and Government Financing

Statligt finansierade patentprojekt överlever sällan

Publicerad: 6 augusti 2008Antal sidor: 35Nyckelord: Patents; Renewal; Government Financing; Survival ModelJEL-koder: O34; O38; G30
Publicerad version

Renewal of Patents and Government Financing Roger Svensson


Svenska uppfinnare med patent som har fått statliga villkorslån lägger ner sina projekt tidigare än uppfinnare som inte har fått sådan finansiering. Uppfinnarna behöver bara betala tillbaka villkorslånen om patenten kommersialiseras eller om projekten ger intäkter. Detta ger uppfinnarna svaga incitament att fortsätta med projekten. Uppfinnare som har fått mer marknadsmässiga statliga lån låter däremot sina patent överleva lika länge som genomsnittet för andra patent. Dessa resultat tyder på att det är lånevillkoren som orsakar att projekten läggs ner snarare än att staten är dålig på att välja ut lovande projekt.

Uppfinnare har ofta mer kunskap om sina patent än vad potentiella externa finansiärer har. Denna s.k. asymmetriska information ger upphov till höga transaktions- och kontraktskostnader. Små projekt i tidiga faser, då osäkerheten är som störst, riskerar därför att stå utan extern finansiering. Detta är anledningen till att den svenska staten under lång tid har erbjudit uppfinnare och småföretag olika former av lån.

Under den tidiga såddfasen erbjuder staten s.k. villkorslån med generösa återbetalningsvillkor. Återbetalningen är kopplad till projektets intäkter. Om projektet misslyckas. Eller om patentet inte kommersialiseras är sannolikheten mycket hög att lånet avskrivs helt. Lånet är dessutom kopplat till projektet och inte till företaget. Detta ger svaga incitament att fortsätta med kommersialisering. Det är snarare lättare för uppfinnarna att lägga ner projektet, få lånet avskrivet, ta med sig de införskaffade kunskaperna och starta ett nytt projekt. Statliga lån som ges under den senare kommersialiseringsfasen har däremot mer marknadsmässiga villkor. Lånet är kopplat till företaget och full återbetalningsplikt gäller.

De empiriska resultaten visar att projekt som har fått statliga villkorslån i de tidiga faserna läggs ner avsevärt tidigare än projekt utan sådan finansiering. Projekt som däremot har fått mer marknadsmässiga lån under kommersialiseringsfasen överlever däremot lika länge som andra kommersialiserade projekt. Dessa resultat visar att det är lånevillkoren som ger upphov till att statligt finansierade projekt ofta misslyckas, snarare än att staten är dålig på att välja ut lovande projekt

De empiriska skattningarna bygger på en detaljerad databas över svenska patent beviljade till uppfinnare och småföretag. Svarsfrekvensen är 80 %, vilket är ovanligt högt i denna typ av undersökningar. I databasen kan man bl.a. observera om, när och hur patenten kommersialiseras, under hur lång period patenten förnyas samt hur finansieringen ser ut.

Working Paper nr 759, ”Renewal of Patents and Government Financing”, är författat av Roger Svensson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Kontakta Roger Svensson, på e-post roger.svensson@ifn.se, om du vill veta mera om studien.
 

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se