Working Paper No. 764

The Effects of Displacement on Self-employment Survival

Jobbförlust och egenföretagande

Publicerad: 12 september 2008Antal sidor: 25JEL-koder: J24; J63; J65; M13

The Effects of Displacement on Self-employment Survival Jenny Nykvist


Att företag läggs ner eller gör kraftiga nerskärningar på personalstyrkan är något vi i västvärlden fått vänja oss vid under de senaste decennierna. Dessa nedläggningar och nedskärningar innebär att det friställs ett antal individer som står utan arbete. I denna studie studeras hur personer som blivit friställda klarar sig som egenföretagare. Resultaten tyder på att de som blivit egenföretagare på grund av friställning stannar kvar längre som egenföretagare.

I takt med att friställningar blivit allt vanligare har även den nationalekonomiska litteraturen vuxit sig stor på området. I litteraturen har det studerats hur personer som förlorat sitt jobb utan personlig anledning, d.v.s. som blivit friställda, klarar sig på arbetsmarknaden. Litteraturen finner att personer som blivit friställda löper större risk att bli av med jobbet igen och att deras löneinkomst minskar till följd av jobbförlusten. Friställning leder också till att fler blir egenföretagare, men ingen har studerat hur personer som blivit friställda klarar sig som egenföretagare. I denna studie analyseras denna fråga genom att undersöka om det egna företagets överlevnad påverkas av om man blivit friställd i anknytning till att man startade företaget.

Enligt den tidigare litteraturen kan personer som blivit friställda förväntas ha en sämre position på arbetsmarknaden. Det är, å ena sidan, rimligt att tro att de kommer att vilja stanna kvar längre som egenföretagare. Å andra sidan så kommer de personer som blivit egenföretagare till följd av att de blivit friställda ha en i genomsnitt lägre entreprenöriell förmåga. Detta är en följd av lägre avkastningskrav när de startar företaget eftersom deras alternativa sysselsättning genererar en mindre inkomst, och avkastningens storlek bestäms av den entreprenöriella förmågan enligt nationalekonomisk teori.

Resultaten i denna studie tyder på att friställning i anknytning till att en individ blir egenföretagare leder till att personen stannar kvar längre som egenföretagare. Effekten av friställning på överlevnad beror dock på vad egenföretagaren lämnar sitt företag för. De friställda individer som lämnar sitt företag för en anställning gör detta efter fler år jämfört med deras likar som inte är friställda. Bland dem som lämnar det egna företaget för arbetslöshet, å andra sidan, är längden i egenföretagande opåverkad av tidigare friställning. Det senare reflekterar troligtvis till stor del ett icke frivilligt avslutande av det egna företaget och resultaten innebär därmed att det inte finns belägg för att de friställda har en lägre entreprenöriell förmåga. Det första resultatet är konsistent med synen att de som blir egenföretagare till följd av friställning har sämre försörjningsalternativ och därför stannar kvar längre som egenföretagare.

IFN Working Paper 764”Displacement and Self-employment Entry”, är författat av Jenny Nykvist, Konjunkturinstitutet och IFN. Vill du veta mer, kontakta Jenny Nykvist på e-postadress jenny.nykvist@gmail.com.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se