Working Paper No. 767

Finance-specific Factors as Drivers of Cross-border Investment – An OLI Perspective

Finansiella drivkrafter viktiga vid uppköp av företag i utlandet

Publicerad: 23 september 2008Antal sidor: 34Nyckelord: FDI; OLI; Cross-border Acquisitions; Cost of Capital; Financial Strategy; Financial VariablesJEL-koder: E22, F21, F23, L23

Finance-specific Factors as Drivers of Cross-border Investment – An OLI Perspective Jens Forssbaeck och Lars Oxelheim


I denna studie analyserar vi den mest använda teoriramen inom forskningsområdet ’international business’ för att förklara drivkrafterna bakom gränsöverskridande förvärv (dvs uppköp av företag i utlandet) genomförda av icke-finansiella företag. Denna modellram kritiseras här för att endast beakta reala faktorer som drivkrafter. I studien analyseras betydelsen av att även inkludera finansiella drivkrafter bland förklaringsvariablerna. En analys av europeiska företags gränsöverskridande förvärv indikerar att de finansiella drivkrafterna ger en signifikant ökning av modellens förklaringsvärde.

Det s.k. OLI-paradigmet sammanfattar drivkrafterna bakom gränsöverskridande direktinvesteringar i tre kategorier av variabler som alla ger uttryck för att det behövs någon extra fördel för att ett företag skall etablera sig i ett annat land. ”O” står för den kategori som avser ägarspecifika fördelar såsom ett patent eller ett starkt varumärke. Här hittar vi drivkrafterna till att genomföra en investering. ”L” står för lokaliseringen av investeringen. Den plats man väljer för investeringen förväntas uppvisa någon form av fördel jämfört med andra platser. ”I” står för internalisering. Det måste ligga någon fördel i att genomföra ett uppköp på en utländsk marknad i stället för att till exempel sälja en licens till ett redan etablerat företag på denna marknad. Kanske väljer man förvärvet (internalisering) istället för att sälja licensen av rädsla för att varumärket skall komma att förstöras.

De ägarspecifika fördelarna (O) har i tidigare empirisk forskning uteslutande varit av real karaktär. Finansiella faktorer har rönt ringa intresse som drivkraft till att ett visst företag genomfört en gränsöverskridande investering. I denna studie analyserar vi därför ett antal finansiella variabler och testar vilket förklaringsvärde de tillför en modell med en full uppsättning av de traditionella reala drivkrafterna. Vi finner att bland de finansiella variablerna är det tillgången till billigare aktiekapital (exempelvis genom notering på aktiemarknad i USA) som ger ett signifikant tillskott i OLI-modellens förklaringsvärde. Kostnaden för lånat kapital synes däremot inte påverka sannolikheten för att ett visst företag skall genomföra ett utlandsförvärv.

Slutsatsen av analysen blir att det s.k. OLI-paradigmet bör utvecklas till att även beakta finansiella drivkrafter. En innovativ finansiell lösning av ett företag kan sålunda ses som en ägarspecifik fördel (O) som motiverar att detta företag genomför det gränsöverskridande förvärvet i kraft av den konkurrensfördel som en lägre kostnad för aktiekapitalet ger.

IFN Working Paper nr 767, ”Finance-Specific Factors as Drivers of Cross-Border Investment – An OLI Perspective” är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, tillsammans med Jens Forssbæck, Lund Institute of Economic Research. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se