Working Paper No. 768

Globalization, Transparency and Economic Growth: The Vulnerability of Chinese Firms to Macroeconomic Shocks

Europeisk standard för finansiell rapportering räcker inte för kinesiska företag

Publicerad: 23 september 2008, reviderad 2 juni 2009Antal sidor: 26Nyckelord: International Financial Reporting Standards; Transparency; Economic Growth; Macroeconomic Impact; GlobalizationJEL-koder: E22; E32; E44; F15; F23; F37; G18; G32; L25; M21; M48

Globalization, Transparency and Economic Growth: The Vulnerability of Chinese Firms to Macroeconomic Shocks Lars Oxelheim


Globaliseringen innebär ökad ekonomisk och finansiell integration. Slopandet av kapitalkontroller och barriärer av olika slag är ingredienser i en process som kommer att exponera tidigare ”skyddade” företag mot chocker i den globala ekonomin. I denna studie hävdas att sårbarheten är stor i denna första fas av integrationen och att hög transparens kring chockernas effekt är påkallad. För Kina kommer hög transparens att vara en grundpelare för fortsatt god ekonomisk tillväxt.

Fokus för denna studie är globaliseringsprocessen och vad som händer med företag i länder som just avvecklat eller avvecklar hinder för gränsöverskridande kapitalflöden. Företag som vuxit upp i slutna ekonomier är otränade att handskas med exponering mot chocker eller förändringar i den globala ekonomin i form av fluktuationer i växelkurser, räntor, och inflation. Det vilar i dessa länder ett ansvar på politikerna att i takt med att ekonomin öppnas upp medvetandegöra företagen om de nya risker de kommer att möta och hur dessa kommer att kunna påverka verksamheten. Transparens kring företagens sårbarhet är en viktig ingrediens i denna process.

Som ett försök att höja transparensen kring kinesiska företag i allmänhet och kring risk management-frågor i synnerhet har Kina från den 1 januari 2007 infört International Financial Reporting Standards (IFRS). I motsats till tidigare regleringspraxis har införandet skett i ett slag och med ett innehåll som ganska väl överensstämmer med det som tillämpats för stora europeiska företag sedan den 1 januari 2005.

Denna studie innehåller en analys av den korta tid under vilken IFRS tillämpats i Europa och vilka lärdomar som kan överföras till den kinesiska tillämpningen. Resultatet är att IFRS inte lett till väsentligt ökad transparens. En utomstående bedömare kan inte bilda sig en uppfattning om i vilken riktning företaget utvecklas utan inverkan från makroekonomin eller kommer att utvecklas under ett antaget makroekonomiskt scenario. Slutsatserna i denna studie är att IFRS i den form regelverket tillämpas i Kina borde förstärkas med krav på kvantifiering av de makroekonomiska effekterna. Studien ger exempel på hur en sådan analys bör genomföras i det enskilda företaget samt hur informationen utifrån denna analys skall paketeras och kommuniceras till företagets utomstående intressenter.

IFN Working Paper nr 768, "Globalization, Transparency and Economic Growth: The Vulnerability of Chinese Firms to Macroeconomic Shocks", är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se. 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se