Working Paper No. 772

Should R&D Champions be Protected from Foreign Takeovers?

Ska nationella FoU-intensiva företag skyddas från utländska uppköp?

Publicerad: 17 oktober 2008Antal sidor: 48Nyckelord: FDI; M&A; R&D; Multinational FirmsJEL-koder: F23; L10; L20; O30
Publicerad version

Should R&D Champions be Protected from Foreign Takeovers? Olivier Bertrand, Katariina Nilsson Hakkala, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson


Utgifter för forskning och utveckling (FoU) är, i relation till omsättningen, högre i uppköpta dotterbolag till svenska multinationella företag än i dotterbolag skapade genom nyinvesteringar. En förklaring till detta är att det inte lönar sig att köpa FoU-intensiva utländska företag och sedan minska FoU-investeringarna. Om ett företag ändå väljer att göra detta kommer konkurrenterna att utnyttja möjligheten och expandera sina FoU-investeringar, vilket gör uppköpet olönsamt.

I ett flertal länder har man uttryckt oro över att de nationella "FoU-mästarna" ska bli uppköpta av utländska intressenter. I exempelvis Frankrike har politiker lanserat ett förslag som går ut på att skydda nyckelindustrier med strategiska tillgångar från utländska uppköp och i Kanada har regeringen under år 2007 tillsatt en utredning för att se över möjligheten att begränsa utländska uppköp. I denna forskningsrapport analyseras teoretiskt och empiriskt hur utländska uppköp av inhemska FoU-företag påverkar framtida FoU-investeringar av företaget inom landet.

Vi jämför utvecklingen av FoU-utgifterna i relation till omsättningen för företag som svenska moderbolag har startat utomlands, antingen genom uppköp av ett utländskt företag eller genom nyinvestering. Den empiriska analysen visar att FoU-intensiteten i uppköpta dotterbolag efter uppköpet är högre än i dotterbolag skapade genom nyinvesteringar. Enligt vår teoretiska analys kan detta förklaras med att det är olönsamt att köpa utländska FoU-intensiva företag för att sedan minska FoU-investeringarna. Konkurrenterna gör ett sådant uppköp olönsamt genom att expandera sina FoU-investeringar.

Vår empiriska analys indikerar även att svenska multinationella företag i genomsnitt köper utländska företag med hög FoU-intensitet, dvs att det finns en tendens till s k cherry picking. Vår teoretiska analys kan ge en förklaring till detta beteende. Försäljningspriset för företag med hög FoU-intensitet blir högt i oligopolistiska marknader eftersom köparna inte bara är intresserade av att köpa för att få tillgång till företaget utan också för att hindra rivaler från att få det. Detta gör att säljarna kan tjäna mycket på att sälja sina cherries. Samtidigt kommer köparen att investera i FoU för att uppköpet ska vara lönsamt, som vi beskrivit ovan. En slutsats från studien är därmed att en politik som diskriminerar utländska uppköpare kan vara kontraproduktiv.

IFN Working Paper nr 772, "Should R&D Champions be Protected from Foreign Takeovers?", är författat av Olivier Bertrand, Katariina Hakkala, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck via e-post på PJN@ifn.se eller Lars Persson via e-post på lars.persson@ifn.se.

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se