Working Paper No. 776

Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process

Riskkapitalisters roll på innovationsmarknader med informationsasymmetrier

Publicerad: 6 november 2008Antal sidor: 38Nyckelord: Venture Capitalists; Innovation; Entrepreneurs; Signaling; Development; M&AJEL-koder: C70; D21; D82; G24; L20; M13; O30
Publicerad version

Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process Simona Fabrizi, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson


I situationer med informationsasymmetrier kan etablerade företag ha incitament att hindra riskkapitalister att stödja uppfinnare genom att köpa outvecklade uppfinningar även om riskkapitalister är bättre på att bedöma uppfinningens marknadspotential. Detta för att skydda sig mot aggressiva investeringar av riskkapitalstödda utvecklingsföretag.

En uppfinnare med en uppfinning som behöver utveckling för att kommersialiseras har två huvudmöjligheter. Uppfinnaren kan sälja eller licensera uppfinningen direkt till ett etablerat företag, eller söka samarbete med en riskkapitalist för att senare sälja en utvecklad produkt eller tjänst till det etablerade företaget. Ett fundamentalt problem i denna situation är att de olika aktörerna besitter olika bra information om marknadspotentialen i uppfinningen. I denna uppsats utvecklar vi en analysram som studerar denna situation.

Vi visar att ett riskkapitalstött företag i denna situation kan ha incitament att ’’överutveckla’’ uppfinningen för att signalera att uppfinningen har hög marknadspotential. Men denna överutveckling skadar de etablerade företagen då budkonkurrensen över den utvecklade uppfinningen stärks avsevärt. Detta innebär att etablerade företag kan ha incitament att köpa outvecklade uppfinningar trots att riskkapitalister är bättre på att bedöma uppfinningens marknadspotential. Vidare visar vi att en framväxt av en riskkapitalmarknad kan stimulera entreprenörskap avsevärt. Då genereras inte bara mer finansiellt stöd för utveckling av uppfinningar utan möjligheten att sälja till etablerade företag till höga priser förbättras också.

IFN Working Paper nr 776 ”Venture Capitalists, Asymmetric Information, and Ownership in the Innovation Process” är författat av Simona Fabrizi, Steffen Lippert, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck via e-post på PJN@ifn.se eller Lars Persson via e-post på lars.persson@ifn.se.

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Glädjeparadoxen

Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse

Glädjeparadoxen.gif

Den här boken, författad av Gabriel Heller Sahlgren och Nima Sanadaji, spårar rötterna till den svenska skolans problem via en djupdykning i forskning och modern historia. På 1800-talet slog den progressiva utbildningsfilosofin igenom, med fokus på glädje, elevdemokrati och elevledd undervisning. Problemet var bara att den nya pedagogiken inte fungerade som det var tänkt. Forskningen tyder inte på att elever lär sig mer när de har roligt.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se