Working Paper No. 777

Getting a Better Price: Strategic Behavior before Changes in Ownership of Corporate Assets

Överinvesteringar innan företagsförvärv

Publicerad: 13 november 2008Antal sidor: 34Nyckelord: Mergers & Acquisitions; Ownership; Auctions; Strategic Investments; Merger EvaluationsJEL-koder: L13; L40; L66
Publicerad version

Getting a Better Price: Strategic Behavior before Changes in Ownership of Corporate Assets Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson


Hur ska företag som ska sälja eller köpa tillgångar agera? Detta är ofta affärer som avser extremt stora värden och vi visar i denna studie att både säljare och köpare kan ha incitament att överinvestera innan ett uppköp för att förbättra lönsamheten i uppköpet. Detta innebär att empiriska studier som studerar effekter av uppköp i nära anslutning till uppköpet riskerar att bli missvisande.

Överföring av tillgångar mellan företag är viktiga för näringslivets funktionssätt. En tidigare studie på amerikanska data har visat att marknaden för tillgångar är mycket aktiv, och nästan sju procent av anläggningarna byter ägare under de mest aktiva åren. Hur ska då företag som ska sälja eller köpa tillgångar agera? Detta är ofta affärer med extremt stort värde. Investeringar som kan förbättra utfallet i dessa transaktioner torde vara mycket värdefulla. Exempelvis betalade AOL 164 miljarder USD för Time Warner i en mycket uppmärksammad affär.

I denna uppsats bygger vi upp en teoretisk analysram där både köpare och säljare kan investera strategiskt innan en tillgång (företag) byter ägare. I analysen visar vi att en säljare har drivkrafter att överinvestera i lönsamhetsförbättringar sett ur köparens perspektiv. Anledningen är att priset på tillgången beror på vad konkurrerande köpare är beredda att betala. Vidare visar vi att köparen har incitament att överinvestera i sitt eget företag innan uppköpet. Orsaken är att köparen därigenom förbättrar sin förhandlingsposition i den kommande uppköpsprocessen. Dessa resultat har implikationer för empiriska studier. Vanligtvis studerar man effekter av uppköp på exempelvis konsumentpriser genom att jämföra dessa just innan och just efter uppköpet. Detta kan vara missvisande eftersom företagen kan ha investerat strategiskt precis innan uppköpet, och en jämförelse över en längre tidshorisont ter sig då mer relevant.

IFN Working Paper nr 777, "Getting a Better Price: Strategic Behavior before Changes in Ownership of Corporate Assets", är författat av Richard Friberg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck via e-post PJN@ifn.se eller Lars Persson via e-post lars.persson@ifn.se.

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se