Working Paper No. 779

One Size Fits All? The Effects of Teacher Cognitive and Non-cognitive Abilities on Student

Lärares förmågor påverkar vissa elevers studieresultat

Publicerad: 8 december 2008Antal sidor: 45Nyckelord: Cognitive and non-cognitive ability, Teacher quality, Student achievementJEL-koder: I21, H4, J4
Publicerad version

One Size Fits All? The Effects of Teacher Cognitive and Non-cognitive Abilities on Student Erik Grönqvist och Jonas Vlachos


Det har blivit allt svårare att locka de allra duktigaste och mest begåvade studenterna till läraryrket. Lägre betyg, sämre ledaregenskaper och sämre kognitiv förmåga bland nya ämneslärare får effekt på vissa elevgruppers resultat, visar en ny uppsats.

Allt sämre förmågor bland nya lärare under 1990-talet
De som väljer att bli högstadielärare har sämre gymnasiebetyg idag än för 15 år sedan. De manliga lärarna har även sämre kognitiv förmåga och ledarskapsförmåga, vilket mäts vid den militära mönstringen. I början av 1990-talet var nya ämneslärares kognitiva förmåga betydligt bättre än snittet, idag är de genomsnittliga. Mönstret är likartat för både män och kvinnor.

Nedgången har olika konsekvenser för olika elever
Rapporten studerar hur lärarnas förmågor påverkar elevernas resultat på de nationella proven i årskurs 9. Nedgången i kognitiv förmåga har missgynnat starka elever men faktiskt gynnat svaga. Däremot förefaller svaga elever och elever med utländsk bakgrund ha drabbats av nedgången i ledarskapsförmåga. Den genomsnittlige eleven verkar emellertid inte påverkas nämnvärt av lärarnas förmågor. Slutsatsen är att en lärare inte alltid är bra för alla elever; matchningen mellan lärarens och elevens egenskaper är med andra ord viktig.

Data och metod
Elever och deras betygsättande lärare har länkats samman i nio kommuner (Göteborg, Halmstad, Jönköping, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro). Totalt studeras 45 428 elever och 1 589 lärare. Data från värnpliktsregistret samt registerdata på socioekonomisk bakgrund och skolprestationer används också.

Kontaktinformation
IFN WP nr 779”One Size Fits All? The Effects of Teacher Cognitive and Non-cognitive Abilities on Student Achievement” är skrivet av Erik Grönqvist vid IFAU och Jonas Vlachos vid Stockholms universitet och IFN. Vill du veta mer kontakta Erik, tfn 018-471 70 75, e-post: erik.gronqvist@ifau.uu.se, eller Jonas, tfn 0708-933 240, e-post: jonas.vlachos@ne.su.se.
 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se