Working Paper No. 789

Paying to Remove Advertisements

Betala för att slippa reklam?

Publicerad: 13 februari 2009Antal sidor: 15Nyckelord: Advertising; Damaged goods; Media markets; Price discrimination; Two-sided markets; Vertical differentiationJEL-koder: D42; L15; L59; M37

Paying to Remove Advertisements Joacim Tåg


Det har blivit allt vanligare att företag erbjuder konsumenter möjligheten att betala för att avlägsna reklam från en reklamfinansierad tjänst. Denna studie visar teoretiskt att trots ökade valmöjligheter kan konsumenterna som helhet få det sämre än om alternativet inte fanns. Ett vinstmaximerande företag har nämligen incitament att vid införandet öka mängden reklam, vilket skadar dem som inte betalar.

Vi har under de senaste 10 åren bevittnat en sammanslagning av telekommunikations-, media- och teknologibranscherna. Denna sammanslagning är driven av övergången från analog till digital kommunikation. Digitaliseringen och sammanslagningen av telekommunikations-, media- och teknologibranschen har lett till nya högaktuella reglerings- och policyfrågor som inte existerat tidigare.

Denna uppsats behandlar mediaplattformar och strategin att låta konsumenter betala för en reklamfri version av en annars reklamfinansierad tjänst (ett aktuellt exempel är Spotify, musiktjänsten som kostar 99 kr per månad utan reklam och är gratis med reklam). Eftersom mängden reklam som visas i TV är reglerad i många europeiska länder, är det möjligt att en reglering av reklam på Internet kan komma i fråga i framtiden. Det är då viktigt att beakta aspekter som är specifika för Internet, som till exempel möjligheten att betala för att undgå reklam.

Vid en första anblick kan man tänka sig att fler valmöjligheter för konsumenterna är bra (om de inte tycker om att se på reklam): de som betalar gör det av egen fri vilja och de som väljer att se på reklamen skadas inte av att valmöjligheten att betala finns. Denna uppsats utvecklar dock en teoretisk modell som visar att detta argument emellertid inte alltid är helt korrekt. Ett vinstmaximerande företag har nämligen i många fall incitament att öka mängden reklam när ett alternativ att betala för att undgå reklamen införs, detta för att förmå fler konsumenter att välja att betala. Således kan möjligheten att betala för att undgå reklam leda till att de som inte betalar tvingas använda en tjänst med mer reklam än om alternativet att betala inte fanns. Uppsatsen visar på att alternativet att betala för att slippa reklam inte alltid gynnar alla konsumenter, vilket är en viktig aspekt att beakta i policydiskussioner gällande reklam på Internet.

IFN Working Paper nr 789, "Paying to Remove Advertisements" är författat av Joacim Tåg (IFN). Kontakta Joacim på e-postadress joacim.tag@ifn.se om du vill veta mer.

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se