Working Paper No. 794

The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment

Personlighet viktigare än intelligens för utfall på arbetsmarknaden

Publicerad: 26 mars 2009, reviderad januari 2010Antal sidor: 58Nyckelord: Personality; Noncognitive ability; Cognitive ability; Intelligence; Human capitalJEL-koder: J21; J24; J31

The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment Erik Lindqvist och Roine Vestman


I jobbannonser betonas ofta personliga egenskaper som stresstålighet, självdisciplin och social förmåga. De empiriska beläggen för att andra personliga egenskaper än intelligens påverkar utfallet på arbetsmarknaden är dock förvånansvärt svaga. I den här studien använder vi ett mått på personlighet från den militära mönstringen i Sverige. Till skillnad från de flesta tidigare studier finner vi att personlighet är viktigare än intelligens för utfall på arbetsmarknaden.

En möjlig orsak till att personlighet i många studier tillmäts en ganska begränsad betydelse är att de använder personlighetsmått som bygger på enkätsvar. Jämfört med intelligenstester är dessa personlighetsmått mindre precisa, vilket leder till en underskattning av betydelsen av andra personliga egenskaper. Vi använder istället ett datamaterial från den militära mönstringen i Sverige för att få tillgång till ett mått på personliga egenskaper.

Vid mönstringen bedöms varje mönstrandes förmåga att klara av de psykologiska påfrestningarna av militärtjänst. Denna förmåga bedöms på en niogradig skala av en psykolog efter en personlig intervju med varje mönstrande. De personliga egenskaper som ger ett bra resultat är förmåga att ta ansvar, självständighet, känslomässig stabilitet, utåtriktad personlighet och självdisciplin. Vi argumenterar för att dessa egenskaper är viktiga även på den civila arbetsmarknaden. Denna uppfattning styrks av en empirisk analys där vi jämför hur väl psykologernas bedömning och resultat på ett intelligenstest förklarar utfall på arbetsmarknaden.

Till skillnad från de flesta tidigare studier finner vi att psykologernas bedömning av mönstrande har ett starkare samband med lön i vuxen ålder vid en given utbildningsnivå än vad som är fallet för intelligens. En ökning av psykologskattningen vid mönstringen med en standardavvikelse är förknippat med en genomsnittlig ökning av lönen med nio procent, jämfört med drygt fem procent för intelligens.

Skillnaden i betydelse mellan intelligens och personlighet är ännu starkare när det gäller deltagande i arbetskraften och total årsinkomst. Män som av psykologerna bedöms som olämpliga för värnplikt har en kraftigt förhöjd risk för långtidsarbetslöshet och låga förvärvsinkomster. Givet att vi kontrollerar för psykologskattningen är risken för låga förvärvsinkomster helt oberoende av resultatet på intelligenstestet.

Dessa resultat stämmer väl överens med hur intelligens och personlighet värderas inom olika yrkesgrupper. Medan de personliga egenskaper som värderas av psykologerna vid mönstringen verkar efterfrågas i alla olika typer av yrken, finner vi att intelligens är viktigt endast i högkvalificerade yrken.

Working Paper nr 794, "The Labor Market Returns to Cognitive and Noncognitive Ability: Evidence from the Swedish Enlistment", är författat av Erik Lindqvist, IFN, och Roine Vestman, New York University. Kontakt: erik.lindqvist@ifn.se och roine.vestman@gmail.com.

 

Erik Lindqvist

Kontakt

Mobil: 073 150 4011
erik.lindqvist@sofi.s...

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se