Working Paper No. 806

The Co-twin Methodology and Returns to Schooling – Testing a Critical Assumption

Att mäta avkastning på utbildning – tvillingmetoden mindre tillförlitlig än man tidigare trott

Publicerad: 24 augusti 2009Antal sidor: 37Nyckelord: Returns to Schooling; Twins; Equal Ability AssumptionJEL-koder: I21; J24
Publicerad version

The Co-twin Methodology and Returns to Schooling – Testing a Critical Assumption Örjan Sandewall, David Cesarini och Magnus Johannesson


Lönar det sig finansiellt att utbilda sig, och i så fall hur mycket? För att svara på den frågan har en mängd studier i framstående ekonomitidskrifter undersökt skillnader i utbildningsnivå och inkomst inom par av enäggstvillingar, baserat på antagandet att enäggstvillingar är nog lika för att fungera som en form av naturligt experiment. Vi replikerar denna metod på svenska data, men introducerar sedan även information om IQ på individnivå. Resultaten visar att antagandet att enäggstvillingar har tillräckligt likartad latent förmåga inte är tillförlitligt.

Den finansiella avkastningen på utbildning har ägnats mycket intresse inom nationalekonomin. Vilken effekt utbildning har på framtida inkomst och andra ekonomiska utfall är viktigt att fastställa, eftersom det påverkar vilken som är den mest önskvärda utbildningpolitiken och vilken framtida utveckling av ekonomiska skillnader i samhället som vi kan förvänta oss. Det har dock länge varit känt att denna parameter inte låter sig fastslås med enkelhet. Det största problemet uppstår om de som utbildar sig skiljer sig systematiskt från dem som inte väljer att utbilda sig, på sätt som forskaren inte kan observera. Om benägenheten att investera i utbildning också är direkt relaterad till förmågan att tjäna pengar på arbetsmarknaden, även i avsaknad av ytterligare utbildning, så kommer detta att leda till att avkastningen på utbildning överskattas i traditionella löneregressioner.

En metod som föreslagits för att lösa detta problem är att undersöka enäggstvillingars utbildningsbeslut. Under antagandet att variation i utbildningsnivåer inom tvillingpar bestäms av slumpfaktorer, kan denna metod användas för att erhålla korrekta estimat av utbildningspremien. Tvärtemot detta antagande, visar vår studie att variation i utbildning inte rimligen kan antas vara slumpmässig inom tvillingpar, utan istället delvis bestäms av variation i kognitiv förmåga. Detta innebär att estimat från denna litteratur är mindre tillförlitliga än vad som tidigare antagits, och bör tolkas med försiktighet.

IFN Working Paper nr 806, "The Co-twin Methodology and Returns to Schooling – Testing a Critical Assumption", är författat av Örjan Sandewall (IFN, LSE och NERA), David Cesarini (MIT och IFN), och Magnus Johannesson (Handelshögskolan i Stockholm). Vill du veta mer? Kontakta Örjan Sandewall, e-postadress n.o.sandewall@lse.ac.uk.

 

EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

eu-och-teknologiskiftet-(1).gif


Hur kan EU dra nytta av teknologiskiftet? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet. Två kapitel i årets upplaga är skrivna av IFN-forskare.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se