Working Paper No. 813

Taxation and the Quality of Entrepreneurship

Hur påverkas entreprenörskap av beskattning?

Publicerad: 13 november 2009, reviderad juli 2011 och oktober 2013Antal sidor: 46Nyckelord: Taxation; Entrepreneurial Entry; Quality of Entrepreneurial FirmsJEL-koder: H24; H25; L26
Publicerad version

Taxation and the Quality of Entrepreneurship Andrea Asoni och Tino Sanandaji


I denna uppsats diskuteras skatters påverkan på egenföretagande. Till skillnad från många andra studier tar vi hänsyn till skatters påverkan både på antalet företagare och på deras kvalitet, dvs. värdet av affärsidén. Vi undersöker valet att vara anställd eller att bli företagare och undersöker även kvaliteten på företagsidén hos dem som väljer företagande. Vi visar att ökade marginalskatter i vissa fall kan minska kvaliteten på företagsidéer samtidigt som de ökar antalet egenföretagare.

Tidigare teorier har visat på minst fyra teoretiska samband mellan skatter och företagande. Skatters mest direkta effekt är att minska lönsamheten av företagande, investeringar, nyanställningar och företagstillväxt. Samtidigt kan skatter i kombination med avdrag för förluster verka som en skydd mot risk och därigenom öka benägenhet till riskfyllt entreprenörskap. Höga allmänna skatter kan göra egenföretagande till ett mer lockande alternativ än anställning om skatterna på löntagare är högre eller om företagare lättare kan undkomma skatter. Slutligen har forskningen visat att höga marginalskatter kan minska entreprenörskap, eftersom avkastningen på entreprenörskap är mer spridd än avkastningen på annan ekonomisk verksamhet och därför drabbas hårdare av höga skatter på toppinkomster.

Genom att i vår modell inkludera kvaliteten på affärsidén och genom att ta hänsyn till dynamiken över tid visar vi ett femte möjligt samband mellan skatter och företagande. En person kan välja att bli företagare med den affärsidé denne har nu, eller vänta och söka efter en bättre affärsidé. Höga marginalskatter minskar avkastningen på de bästa möjliga affärsidéerna extra mycket. Därför kan skatter motivera en del potentiella toppentreprenörer att bli företagare med mer medelmåttliga idéer. Skatter kan därigenom öka antalet entreprenörer men minska kvaliteten på företagande.

Våra resultat har implikationer för utvärdering av skatter. Det räcker inte att undersöka skatters effekt på antalet egenföretagare. Från samhällets perspektiv är vi också intresserade av kvaliteten på företagande. Den typ av egenföretagande som motiveras av t.ex. skatteflykt är inte nödvändigtvis densamma som innovativt entreprenörskap som driver tillväxt och jobbskapande.

IFN Working Paper nr 813, "Taxation and the Quality of Entrepreneurship", är författat av Andrea Asoni, University of Chicago, och Tino Sanandaji, University of Chicago, båda affilierade till Institutet för Näringslivsforskning. Kontakta Andrea på asoni@uchicago.edu eller Tino på tino.sanandaji@ifn.se om du vill veta mer.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se