Working Paper No. 820

Firm Growth, Institutions and Structural Transformation

Politik för omstruktureringar och snabbväxande företag

Publicerad: 7 januari 2010, reviderad april 2010Antal sidor: 60Nyckelord: Entrepreneurship; Firm growth; Gazelles; High-growth firms; High-impact firms; Institutions; Job creation; Rapidly growing firmsJEL-koder: D21; L25; M13; O10; O40

Firm Growth, Institutions and Structural Transformation Magnus Henrekson och Dan Johansson


I denna studie hävdas att olika företags ekonomiska bidrag – oavsett om de är små, unga eller snabbväxande – skall förstås i en vidare kontext präglad av en fortgående process av kreativ förstörelse. Analysen visar att det även i dagens rikaste länder finns en stor potential som kan frigöras genom lämpliga institutionella reformer.

För att vissa företag ska kunna expandera krävs i regel att andra företag krymper eller lägger ned sin verksamhet. Nyetableringar och expansion är spegelbilden till nedläggningar och kontraktion i den process genom vilken produktionsfaktorerna omdirigeras till nya verksamheter. I uppsatsen analyseras vilka institutioner och policyåtgärder som befrämjar strukturomvandling och förnyelse. Särskild vikt läggs vid att studera effekterna på de snabbväxande företagen.

Företagstillväxt betraktas som resultatet av fortlöpande upptäckt och tillämpning av produktiva kunskaper. Snabb företagstillväxt förutsätter samverkan mellan ett antal nyckelfaktorer med olika kompletterande kompetenser, vilka erfordras för att generera och kommersialisera nya affärsidéer. Det institutionella ramverket bestämmer incitamenten för dessa aktörer att förvärva och använda produktiva kunskaper. Vi identifierar ett antal institutioner som stimulerar framväxten av snabbväxande företag och befrämjar en produktiv strukturomvandling. Vi lyfter särskilt fram den nyckelroll som skattesystemet spelar, liksom arbetsmarknadens organisering och hur produktmarknaderna regleras.

En viktig slutsats är att det även i dagens rikaste länder finns en stor outnyttjad potential som kan frigöras genom lämpliga institutionella reformer. Detta betyder dock inte att det finns några snabbverkande universallösningar för att öka antalet snabbväxande företag och påskynda strukturomvandlingen. Enligt analysen i studien handlar det istället om ett batteri av åtgärder över ett brett spektrum.

IFN Working Paper nr 820, ”Firm Growth, Institutions and Structural Transformation”, har författats av Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, och Dan Johansson, Ratio. Vill du veta mer? Kontakta Magnus Henrekson på e-post magnus.henrekson@ifn.se.
 

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se