Working Paper No. 823

Globalization of Corporate Governance: The American Influence on Dismissal Performance Sensitivity of European CEOs

Globalisering av corporate governance: Amerikanska influenser ökar risken för entledigande av verkställande direktörer i europeiska företag

Publicerad: 12 februari 2010, reviderat september 2010Antal sidor: 48Nyckelord: CEO dismissal; Performance sensitivity; Globalization; Corporate governance; Foreign board membership; Institutional contagionJEL-koder: G15; G18; G32; M14; M16; M52

Globalization of Corporate Governance: The American Influence on Dismissal Performance Sensitivity of European CEOs Jochen A. Jungeilges, Lars Oxelheim och Trond Randoy


Frågan om incitamenten för verkställande direktörer och i förlängningen om deras avskedande är av stort intresse för politiker, reglerare och investerare och har givits utrymme i de corporate governance-koder som sedan 1990-talets början finns i de flesta utvecklade länder. I denna studie analyserar vi globaliseringen av corporate governance-praxis i form av hur denna praxis i ett land påverkar risken för entledigande av verkställande direktörer i andra länder. Vi hävdar att globaliseringen medfört att den hårdare styrningen som är förhärskande i det amerikanska corporate governance-systemet spiller över på resten av världen.

Vi undersöker i denna studie hur inflytandet från USA direkt och indirekt påverkat risken för att en verkställande direktör i ett av de 250 största börsnoterade europeiska företagen ofrivilligt fått lämna sin befattning vid olika prestationer. Det direkta inflytandet antas komma som ett resultat av att europeiska företag rekryterar amerikanska oberoende styrelsemedlemmar medan det indirekta inflytandet på risken för entledigande antas komma via europeiska företags notering på amerikanska aktiebörser. Båda dessa källor bör enligt våra hypoteser leda till en ökad risk för entledigande vid försämrad prestation jämfört med situationen i företag utan notering i USA och utan amerikanska oberoende styrelsemedlemmar.

Vi finner i vårt stickprov belägg för en globalisering av corporate governance-praxis i form av att den hårdare styrningen i amerikanska företag och den lägre toleransen för svaga resultat spiller över på europeiska företag. Vår empiriska analys visar på en tydlig direkt effekt på risken att ofrivilligt förlora sin anställning då risken vid en svag prestation ökar signifikant för en VD i de undersökta företagen om företaget har en eller flera amerikanska oberoende styrelsemedlemmar. Vi finner däremot inga belägg för att notering på amerikanska börser indirekt påverkar vd:s ofrivilliga avgång.

IFN Working Paper nr 823, "Globalization of Corporate Covernance: The American Influence on Dismissal Performance Sensitivity of European CEOs", är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning tillsammans med Jochen A. Jungeilges, Agder University College och Trond Randöy, Agder University College. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

 

 

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se