Working Paper No. 824

Housing Policies in China: Issues and Options

Bostadspolitiken i Kina: Frågor och förslag

Publicerad: 1 mars 2010Antal sidor: 32Nyckelord: Urban villages; Social housing; Poverty; Place-targeted policies; People-targeted policies; ChinaJEL-koder: H50; O53
Publicerad version

Housing Policies in China: Issues and Options Yves Zenou


En av de viktigaste frågorna i kinesiska städer är den ökade fattigdomen bland ”illegala invandrare” (invånare från den kinesiska landsbygden som flyttar till städerna), vilka bor i de fattiga områdena i städerna. I syfte att analysera denna situation och föreslå åtgärder startar vi med att utgå från teori. Vi utvärderar för- och nackdelar med statlig inblandning i urban bostadspolitik och jämför alternativen att hyra eller äga sin bostad. Vi visar att länder som subventionerat hyreslägenheter har försummat att uppmuntra ägande av bostaden. I den andra delen sammanfattar vi de olika typer av bostadspolitik som har genomförts i USA, Europa och Asien. I den avslutande delen utnyttjar vi teorin och erfarenheterna från den internationella bostadspolitiken för att behandla frågor om bostadspolitiken och fattigdomen i Kina.

Vi föreslår två åtgärder för att bekämpa fattigdomen i kinesiska städer. Den första är att den kinesiska regeringen måste lära sig att identifiera de ”illegala invandrarna” och hjälpa dem att bli ”lagliga”. Det är verkligen svårt att genomföra en social bostadspolitik som bekämpar fattigdom om regeringen inte ens kan identifiera och känna igen dem som är fattiga. För det andra föreslår vi en social bostadspolitik som innebär att staten subventionerar bostäder för de fattiga. För att bekämpa fattigdom kan man antingen genomföra en målinriktad politik på platsen (t.ex. Enterprise Zone-program av den typ som förekommer i USA och Europa) eller åtgärder riktade direkt mot individerna (t.ex. MTO-programmet i USA).

För Kina skulle en målinriktad politik på platsen innebära vitalisering av de fattiga områdena i städerna. Regeringen skulle investera direkt i renovering och modernisering av byggnader där eller locka företag att etablera sig i sådana områden. En bostadspolitik riktad mot individer skulle innebära att fattiga människor flyttas från fattiga områden till rikare områden genom att regeringen betalar skillnaden i bostadspriserna till dem som flyttar (liksom i MTO-programmet i USA). Naturligtvis är de båda typerna av målinriktad politik inte ömsesidigt uteslutande utan kan genomföras samtidigt.

Vi diskuterar även andra frågor som rör fattigdom. Vi föreslår bland annat att regeringen även kan försöka hålla kvar befolkningen på landsbygden genom att locka dit företag och/eller införa ett mikrofinans-system som underlättar för landsbygdsbefolkningen att bli företagare.

IFN Working Paper nr 824, ”Housing Policies in China: Issues and Options”, är författat av Yves Zenou, Stockholms universitet och IFN. Vill du veta mer? Kontakta Yves Zenou på e-post yves.zenou@ifn.se.


 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se