Working Paper No. 828

Trade Facilitation and the Extensive Margin

Förenklingar av handelsprocedurer ett sätt att diversifiera exporten

Publicerad: 13 april 2010Antal sidor: 23Nyckelord: Trade Facilitation; Extensive Margin; Export Diversification; Differentiated Products; Homogeneous Products; European Union, Developing CountriesJEL-koder: C21; F13; O24
Publicerad version

Trade Facilitation and the Extensive Margin Maria Persson


Omfattande och onödigt komplicerade handelsprocedurer vid nationsgränser är ett allvarligt hinder för handeln mellan länder. Denna uppsats fokuserar på hur förenklingar av handelsprocedurerna skulle kunna medföra en diversifiering av den internationella handeln. Resultaten visar att reformer på området har en stor potential för att öka mängden av varor som handlas internationellt.

Då en vara ska exporteras från ett land till ett annat är det generellt många komplicerade handelsprocedurer som måste uppfyllas. Det kan handla om en mängd dokument som ska fyllas i och lämnas in till myndigheterna, inspektioner av varorna som ska utföras och så vidare. Ju mera omfattande och komplicerade de procedurer som ska uppfyllas är, desto större resurser måste de handlande företagen lägga på att uppfylla dem. Alltså utgör dessa handelsprocedurer ett handelshinder, och förenklingar på området kan vara ett sätt att stimulera den internationella handeln.

Denna uppsats fokuserar på hur förenklingar av handelsprocedurer skulle kunna diversifiera internationell handel. Om kostnaden för att handla sjunker på grund av att det blir mindre besvärligt att uppfylla procedurkraven så är en rimlig följd att varor som tidigare inte kunde handlas internationellt på grund av de höga kostnaderna nu kan skickas mellan länder. På så vis blir handeln mera diversifierad, samtidigt som de totala handelsvolymerna ökar.

För att mäta effektiviteten i handelsprocedurer använder studien data från Världsbanken över den tid det tar att exportera en viss vara. I många länder kan det vara en avsevärd tid som krävs – särskilt i länder i Afrika och Centralasien kan det rentav röra sig om flera månader. Genom att använda dessa data tillsammans med bland annat detaljerad statistik över importen till länder inom den Europeiska Unionen (EU) från utvecklingsländer, kan studien visa att utvecklingsländer med tidskrävande exportprocedurer exporterar betydligt färre varor. Förenklingar av handelsprocedurer skulle alltså medföra att länder kan exportera fler olika produkter, vilket innebär att deras handel blir mer diversifierad. Effekten på antalet handlade varor är vidare särskilt stark för s.k. differentierade varor (t.ex. högteknologiska varor eller modekläder), men även s. k. homogena varor (t.ex. mineraler eller jordbruksprodukter) påverkas av graden av effektivitet i handelsprocedurerna. En enprocentig minskning av tiden det tar att exportera en vara skulle leda till en ökning av mängden differentierade och homogena varor med 0,7 respektive 0,4 procent.

För att sätta dessa resultat i ett policyperspektiv simuleras i uppsatsen vad resultatet av reformer med olika grader av ambition skulle medföra. Resultaten visar bland annat att om alla utvecklingsländer nådde samma grad av effektivitet i sina handelsprocedurer som de mest effektiva länderna på samma nivå av utveckling så skulle mängden differentierade och homogena varor som exporteras till EU öka med 64 respektive 29 procent.

Slutsatsen som dras är därför att länder som inte satsar på att reformera sina handelsprocedurer riskerar att endast kunna exportera ett fåtal (särskilt homogena) varor, och därmed vara sårbara för svängningar i dessa varors pris eller internationella efterfrågan. Länder som effektiviserar sina handelsprocedurer kan däremot räkna med att uppnå en mera diversifierad export samt ökade handelsvolymer.

IFN Working Paper nr 828, "Trade Facilitation and the Extensive Margin", är författat av Maria Persson, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Maria på e-post maria.persson@nek.lu.se.
 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se