Working Paper No. 830

The Interaction of Entrepreneurship and Institutions

Entreprenörer påverkar även spelreglerna

Publicerad: 19 april 2010Antal sidor: 31Nyckelord: Entrepreneurship; Innovation; Institutions; Regulation; Self-employmentJEL-koder: L50; M13; O31; P14

The Interaction of Entrepreneurship and Institutions Magnus Henrekson och Tino Sanandaji


Tidigare forskning har framhävt hur det institutionella ramverket kanaliserar entreprenörskapet till produktiva, improduktiva respektive destruktiva verksamheter. Men entreprenörer kan också genom sitt agerande påverka det institutionella ramverket. I denna uppsats analyseras detta bilaterala samband.

Sedan en tid tillbaka är det allmänt vedertaget att det institutionella ramverket (”spelreglerna”) i ett land i hög grad avgör hur entreprenörer agerar. Av särskild vikt för utvecklingen är hur den belöningsstruktur som skapas av rådande institutioner leder entreprenörer in i mer eller mindre samhälleligt produktiva verksamheter.

Det är dock inte så enkelt att det bara är spelreglerna som styr entreprenörerna. Betydande ansträngningar lägger entreprenörerna också på att försöka förändra spelreglerna till sin egen fördel. Detta kallas institutionellt eller politiskt entreprenörskap. Därutöver kan s.k. kringgående entreprenörskap, innovativa handlingar med syfte att reducera eller helt undvika den tänkta effekten av en viss institution, indirekt leda till institutionella förändringar.

I uppsatsen illustreras dessa olika typer av entreprenörskap med ett antal exempel i modern tid. Bland annat jämförs det produktiva respektive destruktiva politiska entreprenörskapet i Singapore och Zimbabwe. Utvecklingen i Kina sedan slutet av 1970-talet används för att illustrera samverkan mellan hur ett renodlat politiskt entreprenörskap och produktivt kommersiellt entreprenörskap successivt förändrat spelreglerna i liberal riktning. Andra exempel som diskuteras är reformeringen av den svenska välfärdsstaten, utvecklingen i Italien och den i hög grad destruktiva utvecklingen i Ryssland efter Sovjetunionens fall.

IFN Working Paper nr 830, ”The Interaction of Entrepreneurship and Institutions”, har författats av Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, och Tino Sanandaji, University of Chicago och Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Magnus Henrekson på e-post magnus.henrekson@ifn.se.

 

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se