Working Paper No. 835

Height and Leadership

Mer sannolikt att långa män blir chefer

Publicerad: 28 maj 2010Antal sidor: 16Nyckelord: Height; Beauty; Leadership; DiscriminationJEL-koder: J24; J71
Publicerad version

Height and Leadership Erik Lindqvist


I denna uppsats undersöks sambandet mellan kroppslängd och sannolikheten att uppnå en chefsposition för svenska män. Studien visar att det finns ett relativt starkt samband mellan längd och andelen män i chefsposition, men att ungefär hälften av detta samband kan förklaras med att långa män besitter andra egenskaper som efterfrågas hos chefer.

Ett väl dokumenterat resultat inom samhällsforskningen är att långa män har bättre utfall på arbetsmarknaden än korta män. Ett exempel på detta är att män i ledarskapspositioner är längre i genomsnitt än genomsnittslängden i den manliga befolkningen. En omfattande litteratur inom psykologi har också dokumenterat att långa män ses som mer övertygande och kompetenta, samt att män i prestigefyllda yrken ofta antas vara längre än de faktiskt är.

Resultaten från den psykologiska litteraturen antyder att sambandet mellan längd och ledarskap bland män avspeglar en kausal effekt av längd på sannolikheten att uppnå höga positioner, det vill säga att korta män diskrimineras. En annan tänkbar förklaring är dock att långa män, i genomsnitt, besitter andra egenskaper som värderas hos chefer. Tidigare forskning har t ex visat att längd har ett positivt samband med resultat på intelligenstester. Det finns flera tänkbara skäl till detta. Exempelvis kan tidiga miljöfaktorer i uppväxten påverka både längd och kognitiv utveckling. En annan möjlighet är att längd och intelligens delvis styrs av samma gener.

I denna uppsats undersöker jag sambandet mellan längd och ledarskap genom att kombinera ett datamaterial med uppgifter om utfall i arbetslivet med data från den militära mönstringen. Vid mönstringen bedöms, utöver den mönstrandes intelligens och fysiska prestationsförmåga, även förmågan att klara av de psykologiska påfrestningarna av militärtjänst. I en tidigare artikel (tillsammans med Roine Vestman) har jag visat att detta mått har ett starkt samband med sannolikheten att uppnå en chefsposition på den civila arbetsmarknaden. Både resultat från intelligenstestet och de psykologiska egenskaperna har också ett positivt samband med längd.

Jag visar först att längd har ett relativt starkt samband med sannolikheten att uppnå en chefsposition. En ökning av kroppslängden med 10 centimeter är förknippad med en 2,2 procentenheter högre sannolikhet att uppnå en chefsposition. Detta resultat är dock mycket känsligt för skillnader i intelligens och förmåga att klara av de psykologiska påfrestningarna av värnplikten: Om dessa faktorer konstanthålls minskar den uppskattade effekten av en längdökning med 10 centimeter till 1,0 procentenheter. Det är en öppen fråga om detta samband reflekterar en kausal effekt av längd på sannolikheten att bli chef, eller om det reflekterar andra egenskaper som inte observeras i data.

IFN Working Paper nr 835, ”Height and Leadership”, är författat av Erik Lindqvist, IFN. Kontakt: erik.lindqvist@ifn.se.

Erik Lindqvist

Kontakt

Mobil: 073 150 4011
erik.lindqvist@sofi.s...

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se