Working Paper No. 842

How to Avoid Compensating CEO for Luck: The Case of Macroeconomic Fluctuations

Hur utformas ett ersättningssystem som inte belönar ren tur?

Publicerad: 21 juni 2010Antal sidor: 36Nyckelord: Executive compensation; Salary; Bonus; Option; Pension; Macroeconomic uncertainty; Macroeconomic factors; Performance; LuckJEL-koder: L14; L16; M14; M21; M52
Publicerad version

How to Avoid Compensating CEO for Luck: The Case of Macroeconomic Fluctuations Lars Oxelheim, Clas Wihlborg och Jianhua Zhang


Makroekonomiska effekter på belöning till företagsledningen kan i prestationsbaserade belöningssystem leda till felaktiga eller försvagade incitament. Inverkan från makroekonomin (ändringar i växelkurser, räntor och prisnivåer) kan i en vd:s perspektiv ses som utslag av slump eller tur (otur), som bör beaktas i beräkningen av underlaget för vd:s prestations-relaterade ersättning. I en studie av svenska företag 2001-2007 finner vi att den makro-ekonomiska inverkan på vd:s ersättning varit mycket stor. Vi presenterar en modell för hur denna inverkan kan filtreras bort som ett led i att undvika slumpmässiga faktorer.

I denna studie analyserar vi ersättningen i form av lön, bonus. optioner och pension till vd:n i 127 svenska företag under perioden 2001–2007. Efter att ha beaktat inverkan av makroekonomiska prisvariabler finner vi att vd-ersättningarna skulle ha utvecklats mycket annorlunda om de gjorts oberoende av dessa faktorer. Vi delar upp prestationen i en del som beror på den makroekonomiska utvecklingen och en på företagets inneboende konkurrensförmåga. Enskilda år i denna period finner vi att makroeffekterna genomsnittligen motsvarar över 60 procent av bonusen. Vi finner att lön och bonus ökat med 58 procent över perioden för de studerade företagen och att denna ökning borde ha stannat vid 27 procent i en oförändrad makroekonomisk omgivning. Om sålunda turen i form av makroekonomiska effekter exkluderas, skulle belöningen ha ökat med mindre än hälften av den aktuella ökningen. Studien visar också på asymmetriska effekter från makroekonomin på belöningen, dvs. genomslaget av turen på belöningen är långt mycket större än den negativa inverkan av oturen.

Rekommendationen i vår studie blir att man bör eliminera inverkan av de makroekonomiska effekterna (turen/oturen) med hjälp av vår föreslagna modell. Det nyligen införda förslaget i Sverige och i många andra länder om att skjuta på utbetalningen ett antal år för att se om prestationen är uthållig är inget alternativ till vår modell, som ger en omedelbar indikation på uthålligheten i prestationen. I alternativet att skjuta på utvärderingen kommer slumpen/turen att behålla sin roll.

IFN Working Paper nr 842, "How to Avoid Compensating CEO for Luck: The Case of Macroeconomic Fluctuations", är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, tillsammans med Clas Wihlborg, Chapman University, och Jianhua Zhang, Handelshögskolan i Göteborg. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se