Working Paper No. 854

Piracy, Music and Movies: A Natural Experiment

Ipred-lagens effekter på illegal fildelning och försäljning av musik och film

Publicerad: 28 oktober 2010Antal sidor: 23Nyckelord: Copyright protection; Piracy; File sharing; Music; Movies; IPRED; Natural experimentJEL-koder: D04; D12; K11; K42; M48

Piracy, Music and Movies: A Natural Experiment Adrian Adermon och Che-Yuan Liang


Under det senaste decenniet har den globala musikförsäljningen minskat kraftigt. Musik-branschen har hävdat att den främsta orsaken till detta är illegal fildelning. Denna studie undersöker vilka effekter Ipred-lagen hade på illegal fildelning och försäljning av musik och film. Vi finner att lagen minskade fildelningen, vilken i sin tur ökade musikförsäljningen, fram till sex månader efter lagens införande. Detta indikerar att det finns vetenskapligt stöd för branschens påstående.

Frågan om vilken som är den samhällseffektiva nivån på upphovsrättsskydd har diskuterats sedan boktryckarkonsten uppfanns på 1400-talet. Det finns en avvägning mellan att ge incitament till uppfinnare i form av ersättning och att sprida en produkt där varje ytterligare enhet kostar lite att producera men ger stor nytta för konsumenter. Sedan 1999 då fildelningsservern Napster populariserade fildelning till allmänheten har debatten fokuserat på upphovsrättsskydd av musik och film. Kunskap om sambandet mellan illegal spridning och legal konsumtion av sådana produkter är avgörande för att utforma ett optimalt upphovsrättsskydd.

Den 1 april 2009 trädde Ipred-lagen i kraft i Sverige. Denna lag gjorde det möjligt för upphovsrättsinnehavare att via domstol begära ut personuppgifter om misstänkta illegala fildelare från internetleverantörer. Syftet med lagen var att stävja den omfattande piratkopieringen av främst musik och film som sker via The Pirate Bay och andra liknande webbsidor.

Denna studie undersöker vilka effekter Ipred-lagen hade på illegal fildelning och försäljning av musik och film i Sverige. Norge och Finland, två länder som inte genomgick en motsvarande lagändring under den aktuella perioden, används som jämförelseländer. Med hjälp av lagens effekter på illegal fildelning och försäljning undersöker vi också styrkan på sambandet mellan illegal fildelning och försäljning.

Vi finner att den illegala fildelningen minskade med 37 procent under de sex första månaderna efter lagens införande. Därefter hittar vi ingen fortsatt effekt. Försäljningen av musik på fysiska format (t.ex. CD) ökade med 27 procent men även denna effekt försvann efter sex månader. Försäljningen av digital musik (t.ex. Itunes, Spotify) ökade med 48 procent, och denna effekt förstärktes efter sex månader. Sambandet mellan illegal fildelning och musikförsäljning är därför starkt och under vissa antaganden uppskattar vi att illegal fildelning har svarat för omkring 40 procent av minskningen i musikförsäljning i Sverige mellan åren 2000 och 2008. Men när det gäller försäljningen av köpfilm på DVD och biobiljetter kan vi inte statistiskt säkerställa någon förändring efter reformen. Därför kan vi inte fastslå något precist samband mellan illegal fildelning och försäljningen av dessa produkter.

Vår slutsats är att Ipred-lagen hade, på kort sikt, den avsedda effekten att minska illegal fildelning och öka musikförsäljning. En del av effekten beror troligtvis på den stora uppmärksamhet lagen fick. Den avskräckande effekten försvann dock snabbt. Ingen har ännu dömts p.g.a. lagen och det är möjligt att fällande domar kan ge en långsiktig effekt. Lagen verkar dock ha påskyndat expansionen av strömmande musiktjänster med en varaktig försäljningsökning av digital musik som följd.

IFN Working Paper nr 854, "Piracy, Music and Movies: A Natural Experiment", är författat av Adrian Adermon, Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, och Che-Yuan Liang, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Vill du veta mer? Kontakta Che-Yuan Liang, e-post: Che-Yuan.Liang@nek.uu.se.

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se