Working Paper No. 855

The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It

Är utseendets betydelse i politiken en höger-vänster-fråga?

Publicerad: 20 december 2010, reviderad 8 februari 2012Antal sidor: 28Nyckelord: Beauty; Elections; Political candidates; Appearance; Ideology; PartiesJEL-koder: D72; J45; J70
Publicerad version

The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It Niclas Berggren, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara


Vackra politiker lyckas bättre i val än de som är mindre vackra. Detta har visats i tidigare forskning. Denna studie undersöker om det finns skillnader mellan politiker på höger- respektive vänsterkanten och finner visst stöd för det. Högerpolitiker ser i genomsnitt bättre ut än vänsterpolitiker, och högerpolitiker får också större utdelning på sin skönhet genom fler röster, åtminstone i lokala val.

Nationalekonomisk forskning har visat att skönhet betalar sig på arbetsmarknaden. Personer med ett vackert ansikte kan ha uppemot 15 procent högre lön än personer med mindre vackra ansikten. Sedan några år tillbaka har forskare undersökt om det finns en motsvarande så kallad skönhetspremie inom politiken. Det verkar det göra. Till exempel får kandidater till det finska parlamentet som tillhör gruppen av de 15 procent vackraste minst 20 procent fler personröster än kandidater med ett genomsnittligt utseende.

Denna studie bygger vidare på dessa forskningsresultat och undersöker dels om höger- eller vänsterpolitiker ser bäst ut och dels om den politiska skönhetspremien skiljer sig åt dem emellan. Finska kommunal- och riksdagsval utgör grund för analysen. De politiska kandidaternas skönhet är fastlagd i en stor webbenkät, där 2513 icke-finska deltagare, i hög grad från Sverige och USA, har bedömt 1357 finska kandidaters utseende. Dessa bedömningar har sedan relaterats statistiskt till andelen personröster i val 2003 och 2004, samtidigt som andra möjliga faktorer som skulle kunna påverka andelen personröster, däribland upplevd kompetens, utbildning, kön och ålder, har inkluderats som kontrollvariabler.

Resultaten visar att politiska kandidater till höger anses vackrare än deras konkurrenter till vänster. Detta gäller för både män och kvinnor och både i kommunal- och riksdagsval. Hur kommer det sig att högerkandidater ser bättre ut? En möjlig förklaring är att vackra personer väljer att engagera sig i det parti som ger relativt stor utdelning på utseende i form av fler röster (mer om detta nedan). En annan möjlig förklaring är att det finns ett samband mellan utseende och politisk uppfattning – kanske är vackra människor mer framgångsrika och därför mer skeptiska till omfördelning och annan politik som förespråkas av vänsterpartier.

Resultaten visar också att skönhetspremien är större för högerkandidater i kommunalval men att det inte går att påvisa någon skillnad i riksdagsval. Varför gynnas högerkandidater i högre grad av ett vackert utseende? En möjlighet är att högerväljare röstar på en vacker och upplevt framgångsrik person, eftersom de identifierar sig med en sådan. En annan möjlighet är att skönhet uppfattas som ett tecken på osjälviskhet och att högerväljare lägger större vikt vid detta i syfte att motverka den själviskhet som högerkandidater ofta tillskrivs. Denna effekt kan också antas vara större i lokalval, eftersom kandidater i riksdagsval i regel har en bakgrund som lokalpolitiker. Väljarna har då redan viss information om politikernas välvilja och har därför mindre anledning att förlita sig på hur de ser ut.

Varför är detta av intresse? Om väljare värderar skönhet kan de kandidater som ser bäst ut och deras partier gynnas så att en högerpolitik med högre sannolikhet genomförs. En annan möjlig effekt är att väljare till vänster faktiskt gynnas, genom att de i mindre utsträckning är villiga att överge den politik de vill ha genomförd i utbyte mot vackrare kandidater. Det kan få kandidater både på höger- och vänstersidan att bli mer benägna att ta hänsyn till vänsterväljare i utformningen av sin politik.

IFN Working Paper nr 855, "The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Their Voters Reward It", har författats av Niclas Berggren, Ratio, Henrik Jordahl, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Panu Poutvaara, University of Munich och CESifo. Vill du veta mer? Kontakta Henrik Jordahl på e-post: henrik.jordahl@ifn.se.
 

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se