Working Paper No. 862

Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study

Globalisering och fattigdomsminskning går hand i hand

Publicerad: 7 februari 2011Antal sidor: 32Nyckelord: Globalization; Poverty; Panel DataJEL-koder: D30; F15; I32
Publicerad version

Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study Andreas Bergh och Therese Nilsson


De senaste årtiondena har den ekonomiska och sociala globaliseringen ökat kraftigt. I detta papper undersöks om och hur globaliseringen påverkar andelen som lever i absolut fattigdom i världens fattigaste länder. Vi hittar två särskilt robusta samband: Både handelsliberaliseringar och ökade informationsflöden följs i genomsnitt av signifikant lägre fattigdomsnivåer. Ökad ekonomisk och social integration av fattiga länder i världsekonomin tycks alltså vara en framkomlig väg att uppnå FN:s så kallade millenniemål om minskad absolut fattigdom.

I denna uppsats undersöker vi empiriskt hur fattigdom i världens minst utvecklade länder samvarierar med ökad globalisering. Vi använder data från Världsbanken över andelen invånare i olika länder som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen. För att mäta globalisering, använder vi ett särskilt index som kvantifierar ekonomisk globalisering med hjälp av data kring handelsflöden och investeringar. Indexet ger även ett mått på hur liberal handelspolitiken är genom att använda tullsatser och andra handelshinder. Analysen täcker över 100 länder och bygger på data från 1988 till 2007.

Indexet mäter även olika typer av social globalisering genom att använda data över bland annat telefoni, internetanvändning, invandring, och turism. Det visar sig att den sociala aspekten av globaliseringen är väl så viktig som den ekonomiska.

Tidigare har forskning antagit att globalisering är tillväxtfrämjande och därför också leder till minskad fattigdom. Vår analys tyder dock på att en stor del av globaliseringens effekt på fattigdomen inte fångas upp av den ekonomiska tillväxten. Globalisering tycks vara särskilt fattigdomsminskande i länder med stor informell och rural sektor, något som exempelvis kan förklaras av ökat mobiltelefonanvändande som förbättrar marknadernas funktionssätt i många fattiga länder, i synnerhet på landsbygden.

Vi undersöker också om sambandet mellan globalisering och fattigdom beror på graden av rättsstat, graden av demokrati eller graden av korruption. Inga starka mönster framkommer, vilket tyder på att handelsliberalisering och informationsflöden tenderar att följas av minskad fattigdom även i mindre demokratiska länder utan välfungerande samhällsinstitutioner.

IFN Working Paper nr 862: ”Globalization and Absolute Poverty – A Panel Data Study”, har författats av Andreas Bergh (IFN och Lunds universitet) och Therese Nilsson (Lunds universitet). Vill du veta mer? Kontakta Andreas Bergh på e-post: andreas.bergh@ifn.se.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Therese Nilsson

Kontakt

Tel: 046 222 4643
Mobil: 073 396 7919
therese.nilsson@nek.l...

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se