Working Paper No. 870

On the Role of Capital Gains in Swedish Income Inequality

Vilken roll spelar kapitalvinster för den ökade inkomstojämlikheten?

Publicerad: 29 april 2011Antal sidor: 32Nyckelord: Top incomes; Income inequality; Capital gains; Capital income; Sweden; Welfare stateJEL-koder: D31
Publicerad version

On the Role of Capital Gains in Swedish Income Inequality Jesper Roine och Daniel Waldenström


On the Role of Capital Gains in Swedish Income InequalityI denna uppsats studeras inkomstojämlikhetens utveckling under de senaste decennierna. Ett av huvudresultaten är att toppinkomstandelen ökar väsentligt om man lägger till realiserade kapitalvinster. Det visas också att kapitalvinsterna bland de rikaste ökat betydligt de senaste åren.

Studier av inkomstskillnader fokuserar oftast på löneinkomster. Ibland inkluderas även andra inkomstslag som kapitalinkomster och inkomster från näringsverksamhet. Realiserade kapitalvinster, det vill säga vinster som uppkommer när man säljer något till ett högre pris än man köpt det för, betraktas dock oftast som problematiska och exkluderas därför.

Anledningen till att kapitalvinster exkluderats i tidigare forskning är enkel: en person som t ex säljer en villa som man haft i säg 20 års tid med stor vinst kan framstå som mycket rik just det året. Detta brukar anses vara missvisande då inkomsten uppkommit under en lång period men bara syns vid försäljningen. Samtidigt är det välkänt att stora inkomster uppstår varje år genom realisationer, vilket betyder att det är problematiskt att helt ignorera dessa.

Utan kapitalvinster underskattas inkomstojämlikheten

Om man inte inkluderar realiserade kapitalvinster underskattas ojämlikheten kraftigt. Genom tillgång till stora registerdata har vi först sorterat personer baserat på deras inkomster exklusive kapitalvinster. I ett andra steg har vi lagt till de realiserade kapitalvinsterna. Resultatet visar att kapitalvinsterna ökar den rikaste procentens inkomstandel med nästan 15 procent år 2007.

Resultatet är viktigt eftersom det då och då framhålls i debatten att människor som realiserar stora vinster – till exempel genom försäljning av hus – i vanliga fall har relativt låga inkomster. Men något sådant ”skärgårdsänke”-fenomen kan författarna inte finna stöd för.

Skillnaden kvarstår även när individer sorteras utifrån deras genomsnittliga inkomst över flera år (för att ta bort effekten av engångsvinster). Skillnaden tycks dock vara ett toppinkomstfenomen. Under den översta percentilen syns i princip ingen effekt på inkomstandelarna.

Kapitalvinsternas betydelse har ökat

Kapitalrealiseringar har ökat i betydelse sedan början av 1980-talet. Från att ha utgjort mindre än 1 procent av alla redovisade personliga inkomster runt 1980 har realiserade kapitalvinster det senaste decenniet fluktuerat mellan 4 och 8 procent. En stor del av dessa tillfaller de personer som tjänar mest pengar.

Studien spekulerar även kring anledningarna till detta och konstaterar att skapandet av nya värden de senaste decennierna varit stora. Framförallt är den mycket stora börsuppgången sedan 1980-talet korrelerad med de realiserade kapitalvinsterna över denna period.


IFN Working Paper nr 870, "On the Role of Capital Gains in Swedish Income Inequality", är författat av Jesper Roine, SITE, och Daniel Waldenström, Uppsala universitet och IFN. Vill du veta mer? Kontakta Daniel Waldenström på daniel.waldenstrom@nek.uu.se.

 

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: 08 665 4584
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se