Working Paper No. 878

Endogenous Product Differentiation, Market Size and Prices

Konkurrens leder inte alltid till lägre priser

Publicerad: 12 augusti 2011Antal sidor: 27Nyckelord: Endogenous Technology; Entry; Market Size Effect; International Trade; Monopolistic CompetitionJEL-koder: D43; F12; L13
Publicerad version

Endogenous Product Differentiation, Market Size and Prices Shon Ferguson


Trots att det i städer och regioner med stor befolkning finns många företag är inte konsumentpriser alltid lägre där än på andra håll. Enligt teorin som utvecklas i denna uppsats är förklaringen att det på en större marknad finns flera företag som, för att möta konkurrensen, inte bara sänker priser utan också utvecklar produkter som är mer unika. Utvecklingen av mer specialiserade produkter på dessa marknader leder till högre priser. Trots de högre priserna vinner konsumenterna på en större marknad.

Att priser på varor och tjänster borde vara lägre i städer eller regioner med en stor befolkning är en allmänt accepterad princip inom nationalekonomin. Tanken är att det finns fler företag på större marknader, vilket leder till hårdare konkurrens och lägre konsumentpriser. Men empiriska studier visar att priser på vissa typer av produkter ligger på samma nivå oavsett marknadens storlek. I vissa fall kan priserna till och med vara högre på större marknader än på mindre.

Större marknad skapar fler och mer varierade produkter

Denna studie ger en teoretisk förklaring till varför priser inte alltid är lägre på större marknader, trots att det där finns fler företag som konkurrerar med varandra. Modellen förutsäger att företag differentierar sina produkter gentemot andra företag i en större utsträckning på större marknader. Konsumenter är mer villiga att betala för dessa mer specialiserade produkter, vilket leder till högre priser. Ibland leder konkurrens till lägre priser på större marknader men produktspecialisering kan vara en del av förklaringen till varför priser inte är alltid lägre på större marknader.

Konsumenten vinner ändå på en större marknad

Studien visar också att konsumenter gynnas i termer av ekonomisk välfärd på större marknader, trots högre priser. Konsumenter på större marknader möts av både en ökad mångfald av produkter och dessutom mer specialiserade sådana. Den positiva effekten av mångfald och produktspecialisering är större än den ogynnsamma effekten av högre priser på konsumenters välfärd.

Detta resultat kan vara till nytta vid olika policybeslut. För det första kan resultatet bidra till ökad förståelse av orsakerna bakom skillnader i prisnivåer mellan olika regioner. Det kan också bidra till en ökad förståelse för hur agglomeration av producenter påverkar konsumenters välfärd.
 

IFN Working Paper nr 878, "Endogenous Product Differentiation, Market Size and Prices", är författat av Shon Ferguson, Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Vill du veta mer? Kontakta Shon Ferguson på e-post: shon.ferguson@ifn.se.
 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se