Working Paper No. 881

Reaping the Benefits of Deeper Euro-Med Integration through Trade Facilitation

Förenklade handelsprocedurer kan stärka integrationsprocessen mellan EU och länder runt Medelhavet

Publicerad: 23 augusti 2011Antal sidor: 27Nyckelord: Barcelona Process; Mediterranean Union; European Union; Deeper Integration; Trade Facilitation; Export volumes; Export DiversificationJEL-koder: F15; O19; O24
Publicerad version

Reaping the Benefits of Deeper Euro-Med Integration through Trade Facilitation Yves Bourdet och Maria Persson


Sedan 1960-talet har det pågått en process av ekonomisk integration mellan EU och länder i norra Afrika och Mellanöstern. Många bedömare menar dock att den processen gått i stå. Uppsatsen pekar på förenklingar av handelsprocedurer som ett sätt att stärka integrationen av ekonomierna runt Medelhavet, och visar att de positiva effekterna på handeln inom regionen skulle kunna bli betydande.

Ekonomisk integration mellan EU och länder runt Medelhavet

Det har sedan 1960-talet pågått en process av ekonomisk integration mellan EU och länder i norra Afrika och Mellanöstern. Ett viktigt steg i den processen kom 1995, då det genom introduktionen av den s.k. Barcelonaprocessen slogs fast ett mål att skapa ett frihandelsområde runt Medelhavet senast 2010. Mot bakgrund av de dramatiska politiska händelserna i regionen under det senaste året har bedömare dock alltmer börjat notera att Barcelonaprocessen, trots vissa framsteg, fortfarande är långt ifrån sitt mål. Frågan som ställs är om inte integrations-
processen skulle kunna reformeras för att bättre kunna underlätta ökad handel och ekonomisk utveckling i området.

Förenklade handelsprocedurer som del av integrationsprocessen?

Då en vara ska exporteras från ett land till ett annat är det generellt många komplicerade handelsprocedurer som måste uppfyllas. Det kan handla om en mängd dokument som ska fyllas i och lämnas in till myndigheterna, inspektioner av varorna som ska utföras, osv. Ju mer omfattande och komplicerade procedurerna är, desto större resurser måste de handlande företagen lägga på att uppfylla dem. Alltså utgör dessa handelsprocedurer ett handelshinder, och förenklingar på området kan vara ett sätt att stimulera den internationella handeln. Frågan vi ställer i denna uppsats är: Kan förenklade handelsprocedurer vara ett alternativ för att stärka exporten från länder i norra Afrika och Mellanöstern till EU, inom ramen för Barcelonaprocessen?

Ökade handelsvolymer och diversifierad export

Genom att använda data från Världsbanken över hur lång tid det tar att uppfylla alla nödvändiga handelsprocedurer kan vi undersöka statistiskt hur stor inverkan komplicerade (och därmed tidskrävande) handelsprocedurer har på exporten till EU från länder i norra Afrika och Mellanöstern. Vi finner att tidsödande handelsprocedurer leder till både mindre handelsvolymer och färre handlade produkter. Genom att förenkla handelprocedurerna skulle man alltså kunna öka värdet av exporten samtidigt som man uppnår exportdiversifiering.

Hur mycket kan länderna vinna på reformer?

För att ge en fingervisning om hur mycket som står på spel använder vi våra resultat för att simulera vad effekten skulle bli av olika reformpaket. I det mest ambitiösa scenariot – som också är det som ligger närmast Barcelonaprocessens ambition med en integrerad marknad runt Medelhavet – finner vi betydande positiva effekter på handeln. Om alla länder skulle få lika effektiva handelsprocedurer som de i nuläget bästa länderna har, skulle ett genomsnittligt land i norra Afrika eller Mellanöstern öka sin sammanlagda export till EU med hela 57 procent, samtidigt som antalet exporterade produkter skulle stiga med 28 procent. Även om detta motsvarar en orealistiskt ambitiös reform, drar vi slutsatsen att det finns all anledning att inkludera förenklade handelsprocedurer som en del av ett paket för att reformera Barcelonaprocessen.

 

IFN Working Paper nr 881, "Reaping the Benefits of Deeper Euro-Med Integration Through Trade Facilitation", är författat av Yves Bourdet (Lunds universitet) och Maria Persson (Lunds universitet och IFN). Vill du veta mer? Kontakta Maria på e-post maria.persson@nek.lu.se.

 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se