Working Paper No. 884

The Intergenerational Transmission of Cognitive and Non-Cognitive Abilities

Föräldrarnas personlighetsdrag överförs i hög utsträckning till barnen

Publicerad: 4 oktober 2011Nyckelord: Intergenerational Ability Correlations; Cognitive Ability; Non-Cognitive Ability; Measurement Error BiasJEL-koder: I00; J13; J24
Publicerad version

The Intergenerational Transmission of Cognitive and Non-Cognitive Abilities Erik Grönqvist, Björn Öckert och Jonas Vlachos


Det har länge varit känt att kognitiva förmågor – intelligens i dagligt tal – i stor utsträckning överförs från föräldrarna till barnen. Den här studien visar att även föräldrarnas andra personlighetsdrag – såsom känslomässig stabilitet, ansvarstagande, öppenhet för erfarenheter, förmåga till initiativ och uthållighet – har stor betydelse för hur barnens personlighet utvecklas.

Intelligens har en stark koppling till såväl studieprestationer som inkomster
Under senare år har forskningen även betonat betydelsen av andra personlighetsdrag än intelligens. Flera studier visar att egenskaper som exempelvis självdisciplin, ansvarskänsla, ledaregenskaper och social öppenhet leder till framgång på arbetsmarknaden. Trots ett ökat intresse för personliga karaktärsegenskaper är det ganska lite känt om vilken betydelse familjen har för hur sådana egenskaper formas.

Överföringen av personlighetsdrag mellan generationer har underskattats
De flesta studier som undersöker sambanden mellan barn och föräldrars personlighetsdrag baseras på små och icke-representativa urval. I denna studie använder vi oss av personlighetsutvärderingar från den militära mönstringen, som omfattar nästan hela den manliga befolkningen. Genom att använda mönstringsinformation för mammornas bröder kan vi analysera betydelsen av både pappors och mammors personlighet och intelligens. Studien tar dessutom hänsyn till mätfel i måtten på personlighetsdrag och intelligens, vilket inte tidigare studier gjort. Resultaten visar att kopplingen mellan pappor och söner är nästan lika stark för personlighet som för intelligens. Mammors intelligens verkar vara något viktigare för söners intellektuella utveckling än pappors intelligens. Personlighetskopplingen förefaller dock vara ungefär lika stark för båda föräldrarna.

Både intelligens och personlighet viktiga för skolresultat och arbetsmarknadsframgång
Studien visar att både söners och döttrars skolresultat och framgång på arbetsmarknaden är starkt kopplade till båda föräldrarnas egenskaper. Föräldrarnas intelligens förefaller vara viktigast för barnens skolresultat medan deras andra personlighetsdrag är desto viktigare för barnens inkomster och sysselsättning. Även om det finns vissa skillnader mellan söner och döttrar så tyder resultaten på att tidigare forskningsresultat kring hur intelligens och personlighet påverkar mäns framgång på arbetsmarknaden även bör gälla för kvinnor.


IFN Working Paper nr 844, ”The Intergenerational Transmission of Cognitive and Non-Cognitive Abilities”, är författat av Erik Grönqvist, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Jonas Vlachos, Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och Stockholms universitet samt Björn Öckert, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Vill du veta mer? Kontakta Jonas Vlachos på e-post: jonas.vlachos@ne.su.se.
 

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se