Working Paper No. 888

What Can International Finance Add to International Strategy?

Strategier för en framgångsrik internationalisering av kapitalkostnaden

Publicerad: 22 november 2011Antal sidor: 28Nyckelord: Financial strategy; Corporate strategy; Global competitiveness; Cost of capitalJEL-koder: F21; F23; F36; G32; G34
Publicerad version

What Can International Finance Add to International Strategy? Lars Oxelheim, Trond Randøy och Arthur Stonehill


Den finansiella kris som fick sitt utbrott 2008 har gett många företag stora problem med att uppnå den finansiering som eftersträvas, dvs. tillgång till rätt form av kapital till rätt pris. Många företag kämpar kontinuerligt med detta problem på grund av att de är inlåsta i länder med små ineffektiva finansmarknader. Tillgång till utländska finansmarknader kan ge dessa företag en möjlighet att minska kapitalkostnaden och därmed också att förbättra konkurrenskraften. I denna uppsats diskuterar vi hur möjligheterna kan förverkligas med ändamålsenliga strategier för en internationalisering av företagets kapitalkostnad.

Perfekt finansiell integration av geografiska marknader innebär att placeringar respektive lån med lika risk förväntas ha samma pris på dessa marknader. Den finansiella integrationen har ökat kraftigt under de senaste decennierna, men den kan dock inte ses som perfekt. Det råder en nästintill perfekt integration mellan en kärna av OECD-länder, medan många u-länder är långt ifrån finansiellt integrerade. Ett sista stort hinder fram till den perfekta integrationen ligger i att överbrygga informationsasymmetrier mellan länderna. Det enskilda företaget kan bryta sig ur sin inlåsta situation och exempelvis bidra till att överbrygga informationsasymmetrin för egen del genom en genomtänkt finansiell strategi i jakten efter kapital till det lägsta priset, dvs. till den så kallade internationella kapitalkostnaden.

Fem huvudstrategier för kapitalkostnadens internationalisering
I studien diskuterar vi fem huvudstrategier för att uppnå en internationell kapitalkostnad. Strategierna kan genomföras i ett eller många steg, beroende på företagets riskprofil och erfarenhet av internationella kapitalmarknader. Den första strategin är att notera företagets aktier på internationella marknadsplatser. Detta kan i stort ses som en marknadsföringsåtgärd. Nästa strategi är att också genomföra en aktieemission på dessa marknadsplatser för att signalera att syftet är långsiktigt och inte endast en marknadsföringsåtgärd. En tredje strategi är aktiebaserade gränsöverskridande strategiska allianser med syfte att skapa en lägre kapitalkostnad. Den fjärde strategin handlar om att uppnå fördelar genom om att internationalisera styrelsen; företrädesvis rekrytering av ledamöter från den anglosaxiska världen. En femte strategi är att försöka få en lägre kapitalkostnad via statsunderstöd – där lobbyism kan vara en del av strategin.

Förnyat internationaliseringsbehov i krisens släptåg
Studien ger empiriska belägg för strategiernas förmåga till kapitalkostnadssänkning och ger dessutom ett antal exempel på hur företag framgångsrikt lyckats bryta sig ut ur tunna ineffektiva finansmarknader omgärdade av kapitalkontroller. En del av exemplen är hämtade från de nordiska marknaderna. Företagen i många u-länder befinner sig i början på 2010-talet i en situation som gör dessa framgångsexempel högst relevanta. Finanskrisen från 2008 kommer sannolikt att leda till nya regleringar som innebär minskad finansiell integration även för den finansiella integrationens kärnländer. Många företag i dessa länder kommer på nytt att känna behov av strategier för att behålla en internationell kapitalkostnad.
 


IFN Working Paper nr 888, "What Can International Finance Add to International Strategy?” är författat av Lars Oxelheim, Institutet för Näringslivsforskning, tillsammans med Trond Randöy, Universitetet i Agder och Art Stonehill, University of Hawaii. Vill du veta mer? Kontakta Lars Oxelheim via e-post på Lars.Oxelheim@ifn.se.

Lars Oxelheim

Kontakt

Tel: 08 665 4527
Mobil: 070 861 9361
lars.oxelheim@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se