Working Paper No. 890

Network Neutrality and Network Management Regulation: Quality of Service, Price Discrimination, and Exclusive Contracts

Hur bör internet regleras?

Publicerad: 5 december 2011Antal sidor: 28Nyckelord: Network neutrality; Internet price discrimination; Exclusivity; Quality of Service; Network management; Congestion; AT&T; Verizon; GoogleJEL-koder: C63; D40; D42; D43; L10; L12; L13
Publicerad version

Network Neutrality and Network Management Regulation: Quality of Service, Price Discrimination, and Exclusive Contracts Nicholas Economides och Joacim Tåg


Nätneutralitet har blivit en het fråga i telekomkretsar. Med nätneutralitet menas att trafik som passerar genom bredbandsoperatörernas nätverk måste behandlas på lika basis, d.v.s. ingen prioritering eller övrig diskriminering får ske på basis av sändare, mottagare eller innehåll. I denna artikel presenterar vi en modell över fyra alternativ till reglering av internet: nätneutralitet, kvalitetsdiskriminering, prisdiskriminering eller exklusivitet. Vi lyfter bland annat fram att full nätneutralitet ofta inte är motiverat eftersom det begränsar allokering av kapacitet.

I stora delar av värden diskuteras för tillfället om regler bör införas på telekommunikations-
marknaden som skulle begränsa internetleverantörernas möjligheter att frångå nätneutralitet. I denna uppsats presenterar vi en modell som möjliggör en utvärdering av olika former av regleringar av internettrafik: nätneutralitet, kvalitetsdiskriminering, prisdiskriminering och exklusivitet.

Ett flertal regleringsalternativ finns
Den nationalekonomiska litteraturen som behandlar nätneutralitet är fortfarande ung. Nästan alla studier som skrivits hittills är teoretiska och har fokuserat på olika aspekter av nätneutralitet. Dock finns det ännu inga studier som kan jämföra olika förslag som uppkommit i policydiskussionen. De fyra vanligaste förslagen gällande hur internetleverantörerna skall få behandla trafik är:

• Nätneutralitet: all trafik behandlas lika.
• Kvalitetsdiskriminering: trafik kan behandlas olika men prioriterad leverans får inte säljas.
• Prisdiskriminering: trafik kan behandlas olika och prioriterad leverans får säljas.
• Exklusivitet: trafik kan behandlas olika och exklusivitet får säljas till vissa tjänsteleverantörer.

Vår modell lyfter fram att regleringar som syftar till att begränsa prisdiskriminering eller exklusivitet kan leda till färre kapacitetsinvesteringar eftersom möjligheten att ta betalt för prioritet eller exklusivitet ger starkare investeringsincitament. Dock kan detta leda till att en del konsumenter inte kan nå den tjänsteleverantör de föredrar, eftersom exklusivitet sålts åt konkurrenten.

Mindre avsteg från nätneutralitet är motiverade
Om fokus ligger på konsumenterna kan således begränsningar vara motiverade. Men att kräva full nätneutralitet är inte att föredra, eftersom det begränsar internetleverantörernas möjligheter att allokera kapacitet. Att tillåta kvalitetsdiskriminering men förbjuda prisdiskriminering och exklusivitet kan vara en mellanväg.


 

IFN Working Paper nr 890, "Network Neutrality and Network Management Regulation: Quality of Service, Price Discrimination, and Exclusive Contracts", är författat av Nicholas Economides (New York University) och Joacim Tåg (IFN). Vill du veta mer? Kontakta författaren via e-post på joacim.tag@ifn.se.
 

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se