Working Paper No. 895

Entrepreneurial Commercialization Choices and the Interaction between IPR and Competition Policy

Entreprenörers kommersialiseringssätt och samspelet mellan patent- och konkurrenslagstiftning

Publicerad: 2 januari 2012, reviderad augusti 2012Antal sidor: 29Nyckelord: Entrepreneurs; Innovation; Commercialization; Intellectual property law; Competition lawJEL-koder: O31
Publicerad version

Entrepreneurial Commercialization Choices and the Interaction between IPR and Competition Policy Joshua S. Gans och Lars Persson


I denna uppsats visar vi att en starkare patentlagstiftning leder till att fler uppfinningar och innovationer som tagits fram av små företag säljs till etablerade företag. Konkurrenslagstiftningen får då en ännu viktigare roll i att skydda entreprenörer i förhandlingar med etablerade företag. Därigenom påvisar vi att patentlagstiftning och konkurrenslagstiftning är komplementära, dvs. en starkare patentlagstiftning kräver en starkare konkurrenslagstiftning.

Under senare år har entreprenörers roll för att ta fram uppfinningar och innovationer betonats allt mer i den ekonomiska litteraturen. Det påpekas ofta att entreprenörsföretag erbjuder mer kreativa miljöer för att uppfinna än stora etablerade företag. Samtidigt är det nu mycket vanligt att uppfinningar och små innovativa företag säljs till större etablerade företag, och att ägarna av det sålda företaget påbörjar annan innovativ verksamhet. Exempel på mer spektakulära uppköp av små innovativa företag är Ciscos uppköp av Cerent för 6,9 miljarder USD år 1999 och eBays uppköp av Skype i september 2005 för en initial betalning om ca 20 miljarder kr.

En analysram för innovationsprocessen
Syftet med denna uppsats är att bygga upp en analysram för att studera hur innovations-
processen påverkas av entreprenörens val av att sälja sin uppfinning eller innovation eller av att sälja den för att påbörja nya innovationsprojekt. Denna analysram används sedan för att analysera hur innovationsprocessen påverkas av konkurrens och patenlagar.

Vi visar att starkare patenlagstiftning innebär att sannolikheten att entreprenören säljer sitt företag ökar. Vi visar sedan att konkurrenslagstiftningen då får en ännu viktigare roll i att skydda entreprenörerna från att bli för svaga i förhandlingen med de stora företagen vid försäljningen. Detta skulle i sin tur skulle leda till svaga incitament att uppfinna för entreprenörer. Därigenom påvisar vi att patentlagstiftning och konkurrenslagstiftning är komplementära, dvs. en starkare patentlagstiftning kräver en starkare konkurrenslagstiftning.
 


 

IFN Working Paper 895, "Entrepreneurial Commercialization Choices and the Interaction between IPR and Competition Policy", har författats av Joshua S. Gans, Melbourne Business School, University of Melbourne, och Lars Persson, IFN. Vill du veta mer? Kontakta Lars Persson, lars.persson@ifn.se

 

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se