Working Paper No. 896

Entrepreneurial Innovations and Taxation

Entreprenörers innovationer påverkas av skattesystemet

Publicerad: 2 januari 2012, reviderad augusti 2012Antal sidor: 43Nyckelord: Entrepreneurship; Innovation; Corporate taxes; Firm growthJEL-koder: H25; L13; M13; O31
Publicerad version

Entrepreneurial Innovations and Taxation Andreas Haufler, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson


I denna teoretiska uppsats visar vi att gynnsamma skattevillkor för att öka tillväxten i företag drivna av entreprenörer ökar antalet anställda i samhället. Men vi visar även att detta kan leda till att entreprenörsföretagen tar mindre risker när man försöker ta fram nya innovationer, vilket kan leda till sämre effektivitet i ekonomin på sikt.

Under senare år har entreprenörers roll för att ta fram s.k. ’’genombrotts-innovationer’’ samt att öka antal anställda i ekonomin betonats allt mer. Exempelvis har Europeiska Kommissionen lanserat "Small Business Act for Europe" i Juni 2008, som betonar den centrala roll som små växande företag har I EUs ekonomi och som formulerar ett genomgripande policyramverk för EU och dess medlemsländer. Bland annat påtalas betydelsen av regelverk som stimulerar entreprenörskapet, där skattesystemet nämns som särskilt viktigt.

Syftet med denna uppsats är att skapa en teoretisk analysram för att studera hur innovations- och företagstillväxtprocessen påverkas av skattesystemets utformning. Vi visar att begränsade möjligheter till förlustavdrag i skattesystemet innebär att entreprenörsföretag tar för små risker i sina innovationsprojekt, framförallt då entreprenörer tar fram nya innovationer för nyinträde på marknaden. Vidare visar vi att skattegynnande av företagstillväxt leder till ökat antal anställda i ekonomin. Detta sker dock på bekostnad av att entreprenörsföretagen satsar på säkra innovationsprojekt med låg utvecklingspotential istället för mer riskfyllda projekt med hög utvecklingspotential. På så sätt kan ett skattegynnande av företagstillväxt leda till att antalet ineffektiva företag ökar. 


 

IFN Working Paper 896, "Entrepreneurial Innovations and Taxation", är författat av Andreas Haufler, Ludwig-Maximilians-Universität München, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN. Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck, pehr-johan.norback@ifn.se, eller Lars Persson, lars.persson@ifn.se.

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 547 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Två filter:

Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig

Två filter av Andreas Bergh 2017 f hemsidan.jpg

Du har fel om tillståndet i världen, du har fel om vad det beror på och ändå är chansen liten att du ändrar din åsikt. Samhällsdebatten domineras av negativt tänkande förklarar Andreas Bergh, IFN, i denna bok. Han skriver att i takt med att världen blir allt bättre att leva i blir vårt instinktiva negativitetsfilter allt sämre anpassat till verkligheten.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se