Working Paper No. 926

Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects – But Still Not Risky Enough

Varför entreprenörer tar stora risker ─ men ändå inte tillräckligt stora

Publicerad: 18 september 2012Antal sidor: 41Nyckelord: Entrepreneurship; Innovation; Start-ups; Ownership; Breakthrough; QualityJEL-koder: G24; L1; L2; M13; O3
Publicerad version

Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects – But Still Not Risky Enough Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson och Helder Vasconcelos


Små oberoende entreprenörsföretag har en remarkabel förmåga att göra s.k. genombrottsinnovationer. Varför? I denna uppsats visar vi att entreprenörsföretag med höga kommersialiseringskostnader har incitament att satsa på högriskprojekt – med stor avkastning om de lyckas – för att minska sina förväntade kommersia-
liseringskostnader. Samtidigt skulle samhället föredra att entreprenörerna tar ännu högre risker då de övertar vinster från etablerade företag.

Under de senaste årtiondena har entreprenörskap utvecklats till en huvudfråga på den politiska arenan. En viktig fråga har varit vilka de optimala åtgärderna är för att stimulera högkvalitativt entreprenörskap. Faktum är att ett flertal empiriska studier visar att små oberoende entreprenörsföretag har gjort ett stort antal banbrytande innovationer. Jämfört med etablerade företag satsar entreprenörerna oftare på forskningsprojekt med hög avkastning men också med en hög risk. Frågan är varför.

I denna uppsats utvecklar vi en teori där både entreprenörer och etablerade företag kan satsa på forskningsprojekt med olika risknivå. I analysen visar vi att entreprenörer har drivkrafter att satsa på projekt med högre risk och högre potential än etablerade företag. En anledning är att entreprenörer med högriskprojekt minskar kostnaden för sina förväntade höga kommersialiseringskostnader, eftersom dessa kostnader bara uppstår om projektet lyckas och blir kommersiellt gångbart. Vi visar också att de etablerade företagen har anledning att satsa på säkrare projekt i syfte att skydda sig från att konkurrensutsättas på sina redan existerande marknader.

Samtidigt finner vi att samhället föredrar att entreprenörer tar högre risker i sina projekt. Detta eftersom i de fall entreprenörerna lyckas – och därmed tränger undan etablerade företag – sker detta med genombrottsinnovationer.

Våra resultat visar att samhället skulle vinna på att satsa på policyåtgärder i syfte att stimulera entreprenörskapet i allmänhet. Vår analys påvisar även risker med riktat kommersialiseringsstöd då detta kan leda till en fokusering på mediokert entreprenörskap.


 

IFN Working Paper nr 926, "Why Entrepreneurs Choose Risky R&D Projects – But Still Not Risky Enough", är författat av Erika Färnstrand Damsgaard, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning, samt Helder Vasconcelos, Faculdade de Economia, Universidade do Porto. Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck via e-post PJN@ifn.se eller Lars Persson via e-post lars.persson@ifn.se.
 

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se