Working Paper No. 927

International Mergers with Financially Constrained Owners

Försäljning av företag till utländska ägare kan stimulera inhemska investeringar

Publicerad: 24 september 2012Antal sidor: 32Nyckelord: Investment Liberalization; Mergers & Acquisitions; Corporate Governance; OwnershipJEL-koder: F23; K21; L13; O12
Publicerad version

International Mergers with Financially Constrained Owners Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson


Det finns en allmän föreställning att det är bättre för ett land att inhemska ägare är köpare istället för säljare i stora företagsfusioner, eftersom inhemska ägare föredrar sina hemmamarknader vid framtida investeringar. I denna studie visar vi dock att företagsförsäljningar tvärtom kan leda till fler investeringar på inhemska tillväxtmarknader då inhemska ägare får finansiella resurser samtidigt som utländska resurser blir fastlåsta i inhemska lokala tillgångar.

Internationella företagsfusioner är en viktig del i dagens internationella strukturomvandling. Den existerande forskningen har fokuserat på hur dessa fusioner påverkar det fusionerade företagets utveckling. Den säljande ägaren är dock ofta en skicklig företagsägare eller ett företag som säljer av en division, och ofta möter dessa ägare finansiella begränsningar på lånemarkanden. Detta innebär att de internationella fusionerna kommer att få samhällsekonomiska effekter genom att de påverkar säljarens framtida investeringar.

För att undersöka hur internationella företagsfusioner påverkar ett lands välfärd i situationer då säljaren kan investera i nya verksamheter efter försäljningen, formulerar vi en teori där vi kan identifiera faktorer som bestämmer vem som blir köpare och vem som blir säljare i en internationell företagsfusion. I analysen visar vi att en internationell företagsfusion kan drivas av att säljaren är finansiellt begränsad och säljer sitt företag för att kunna göra mer lönsamma investeringar på tillväxtmarknader. Att förhindra utländska uppköp på den inhemska marknaden kan således visa sig vara till nackdel, då detta kan leda till att säljarens ekonomiska förmåga att nyinvestera begränsas.

Vidare visar vi att lokala investeringsgarantier i samband med företagsförsäljningar, där det köpande företaget endast kan köpa under löfte att vissa följdinvesteringar genomförs, kan vara kontraproduktiva. Orsaken är att försäljningspriset blir lägre och därmed riskerar framtida investeringar i tillväxtmarknader att bli lägre eftersom den säljande företagsägarens ekonomiska resurser begränsas.

En policyrekommendation som följer av vår analys är att förvärvskonkurrenslagen bör tillämpa ett så kallat finansiellt effektivitetsförsvar för att tillåta förvärv som kan skapa finansiella resurser för säljande part.IFN Working Paper nr 927, "International Mergers with Financially Constrained Owners", är författat av Aron Berg, Pehr-Johan Norbäck, och Lars Persson, Institutet för Näringslivsforskning. Vill du veta mer? Kontakta Pehr-Johan Norbäck via e-post PJN@ifn.se eller Lars Persson via e-post lars.persson@ifn.se.

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Lars Persson

Kontakt

Tel: 08 665 4504
lars.persson@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se