Working Paper No. 929

Improving the Lot of the Farmer: Development Challenges in Timor-Leste during the Second Decade of Independence

Östtimor 10 år efter självständigheten: Hur kan fattigdomen brytas?

Publicerad: 4 oktober 2012Antal sidor: 44Nyckelord: Timor-Leste; Agriculture; Poverty; Development; RuralJEL-koder: O13; Q15; Q18
Publicerad version

Improving the Lot of the Farmer: Development Challenges in Timor-Leste during the Second Decade of Independence Mats Lundahl och Fredrik Sjöholm


Östtimor firar i år tioårsjubileum som självständig nation. Vid självständigheten låg landet i spillror, men optimismen var trots detta stor liksom det internationella samfundets vilja att hjälpa till. De första årens eufori har emellertid gradvis förbytts i en frustration över den djupa fattigdom och de stora svårigheter som landet står inför. Denna studie diskuterar en adekvat utvecklingsstrategi för Östtimor med fokus på förbättringar inom den viktiga jordbrukssektorn.

De allra flesta invånarna i Östtimor är sysselsatta inom självhushållningsjordbruk där produktivitet och inkomster är mycket låga. En expanderande modern sektor skulle i bästa fall kunna absorbera arbetskraft i jordbruket och därigenom höja produktion och inkomster. Ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer kommer traditionellt till stånd då individer flyttar från jordbrukssektorn med låg arbetsproduktivitet, till den formella sektorn med högre produktivitet. Tyvärr finns inte en sådan modern sektor i Östtimor och mycket tyder på att befolkningen åtminstone på kort och medellång sikt kommer att tvingas fortsätta söka sin utkomst inom jordbruket.

Hinder för jordbrukets utveckling
För att inkomsterna ska öka krävs därför förbättringar inom jordbruket. I dagsläget är produktionen låg och det mesta som produceras konsumeras inom de egna hushållen. Det finns många anledningar härtill. Vi visar i studien t.ex. att infrastrukturen är mycket bristfällig, vilket gör det svårt att få ut varor på marknaden. Vidare hindrar oklara jordägarförhållanden investeringar som kan resultera i ökad produktion. I dag är det få jordbrukshushåll som använder sig av konstbevattning, kemiska bekämpningsmedel, traktorer eller konstgödsel. En svårighet är att det inte finns något fungerande kreditväsende som möjliggör investeringar i jordbruk. Ytterligare ett problem är den låga utbildningsnivån som gör det svårt att införa moderna produktionsmetoder.

Vägar ut ur självhushållningen
Det är inte svårt att peka på konkreta åtgärder som skulle kunna öka produktion och inkomster. Dessa diskuteras i studien. Mycket handlar om att göra det möjligt för bönderna att ta steget från självhushåll till att sälja sina produkter på marknaden. Hur stor effekt detta skulle få på produktion och inkomster beror på hur jordbrukssektorn svarar på prisförändringar. Vår analys visar att prisförändringar på kaffe och andra avsalugrödor kan komma att påverka produktionen mer än prisförändringar på majs och ris. Vidare är det tydligt att möjligheten till lönearbete utanför jordbruket, t.ex. genom tillfälliga arbeten i vägprojekt, kan ha stor påverkan på jordbrukshushållens totala inkomster.


 

IFN WP nr 929, ”Improving the Lot of the Farmer: Development Challenges in Timor-Leste during the Second Decade of Independence”, är författat av Mats Lundahl vid Handelshögskolan i Stockholm och Fredrik Sjöholm vid Institutet för Näringslivsforskning och nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet. Vill du veta mer? Kontakta Mats Lundahl, mats.lundahl@hhs.se eller Fredrik Sjöholm, fredrik.sjoholm@nek.lu.se.

 

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

EU-perspektiv-2021-Ett-uthålligt-EU


Utmaningarna och frågorna är många: Vilka politiska och ekonomiska reformer krävs för att säkerställa omvandlingen till en grön ekonomi trots en åldrande befolkning, växande sociala behov och en undermålig integration i samhället? Det är det övergripande temat i årets upplaga av Europaperspektiv, Vägar till ett uthålligt EU. Läs mer.

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se